ראשי » שירותים » פסקי דין

פסקי דין

30.11.21 – שיקול דעת שמאי בקביעת עלות שעת עבודה של מוסך.

 

12.7.20 – ביטול מינוי שמאי מומחה מטעם ביהמ”ש

 

18.6.18 – האם צד שלישי תם לב זכאי לפיצוי מהמבוטחת למרות הוכחת כוונת מרמה של המבוטח?

 

18.6.17 – בית המשפט דוחה תביעה למתן פיצוי עגמת נפש בנזקי פח

 

29.9.2016 – כיצד יחושב הפיצוי שלו זכאים חקלאים אשר עצי זית שבבעלותם נעקרו מאדמתם? 

 

9.3.2016 – בעלת הרכב הינה המוסך המתקן

 

3.2.2016 – קיזוז שכר טרחת שמאי

 

11.1.16 – קיזוז שכר טרחת שמאי

 

15.11.15 – זיוף מסמכים על תיקון מכוניות שהוגדרו טוטאל לוס ומכירת רכבים אלה.

 

 20.8.15 – חברת ביטוח איננה רשאית לבדוק רכב לאחר המועד

 

26.2.15 – האם לחברת ביטוח אחריות נזיקין כלפי צד ג’ שרכש ממנה רכב בשירשור שניזוק בתאונה ותוקן שלא כדין?
 

29.9.14 – מחלוקת לגבי ירידת ערך

 

3.8.14 – מחלוקת לגבי ירידת ערך ותיקון לקוי של הרכב

 

16.12.13 – מחלוקת לגבי תיקון רכב שניזוק בטענה של מפגע בכביש

 

30.9.13 – אי גילוי נאות במכירת רכב משומש שהתברר כי הוגדר ע”י חברת הביטוח כ”אובדן להלכה”

 

27.5.10 – אוויס תחויב לשלם שכר טרחת שמאי

 

5.5.10  –  הכשרה תחויב לשלם מלוא שכר טרחת השמאי 

 

16.2.10-  הראל חויבה לשלם שכר טרחת שמאי

 

29.12.09 – ביהמ”ש ביטל חריג לא סביר בפוליסה

 

30.6.09 – אי גילוי נאות ברכישת רכב משומש

14.6.09 – מומחה שהתרשל בתפקידו

 

16.4.09 – בית המשפט קבע כי חברת הביטוח והשמאי מטעמה פעלו שלא כיאות

16.4.09 – אסור לחברת ביטוח להכתיב לשמאים מחירי שעת עבודת מוסך

24.2.09 – נמחקה עתירה המבקשת לאפשר שמאות מצולמת

 

15.2.09 – סוחר רכב שקנה מחברת ביטוח רכב משועבד, הפסיד את כספו

8.2.09 – בדיון בערעור נקבע כי אסור היה להפחית משכר טרחת השמאי

 

1.2.09 – מעמד השמאי בעיני בית המשפט העליון

 

20.11.08 – יש לחשב את עלות התיקון לפי המחירים בשוק החופשי

 

23.9.08 – בקשת ערעור במחוזי חיפה – חברת הביטוח חייבת לשלם את מלוא שכר השמאי

26.3.08 – אין חובה לרכוש חלפים במקור הזול ביותר

 

23.3.08 – ביה”מ ביטל קביעת שמאי מומחה מטעמו עקב חריגת השמאי מסמכותה

22.5.05 – בית המשפט לא אישר לחברת הביטוח להפחית משכר השמאי

13.5.02 – בעל משאית חויב לפצות את השמאי יהודה יגן בגין לשון הרע

 

4.6.01 – בית המשפט העליון (ע”א) – יש לשלם מע”מ פיצוי גם אם לא תוקן בפועל

 7.9.00 – בג”צ השמאים

2.7.98 – סוכן ביטוח חייב לשלם לשמאי בגין דוחות שמאות שהזמין עבור לקוחות הסוכן

 

12.10.78 –  אם כתוצאה מתיקוני נכס, עלה ערכו, אין למעוול זכות לדרוש כי ההפרש ינוכה מסכום הפיצוי (באדיבות נבו המאגר המשפטי)