איגוד השמאים בישראל

איגוד השמאים בישראל הוא איגוד מקצועי ישראלי האיגוד הוא הוותיק והגדול ביותר בישראל. שמאי האיגוד עוסקים בהערכות רכוש שאינו מקרקעין כגון מוניטין), כלי רכב, רכוש (שנקרא בעבר אלמנטרי), החקלאות, צמ"ה ושמאות הימית.

האיגוד אינו כולל את שמאי המקרקעין שמאוגדים במסגרת לשכת שמאי מקרקעין בישראל.

בעבר, הוגדר המקצוע כ”שמאות כללית” או כ”שמאות רכוש”. רוב חברי האיגוד הם שמאים עצמאיים, בעלי משרדים, ושכירים העובדים או מופעלים על ידי משרדי שמאים ברחבי הארץ (שמאי חוץ) ומיעוטם שמאים המועסקים בחברות הביטוח השונות (קרויים גם שמאי בית).

home1

ענפי האיגוד

שמאי האיגוד עוסקים בהערכות רכוש שאינו מקרקעין (כגון מוניטין), כלי רכב, רכוש (שנקרא בעבר אלמנטרי), החקלאות, צמ”ה ושמאות הימית.

ענף רכב

שמאי רכב קובע הערכת עלות התיקון של רכב שנפגע בתאונה. באחריותו לתת חוות דעת אובייקטיבית בעניין זה. בנוסף, שמאי רכב קובע את מחיר השוק של רכב משומש, שיעור ירידת ערך בגין נזקי תאונת דרכים וכן שומה של נזקים, פגמים או ליקויים ברכב חדש או משומש. שמאי הרכב מחויב ברישיון משרד התחבורה

ענף רכוש

שמאי רכוש עוסק בהערכת שווי כספי של רכוש ,זכויות או מוניטין או נזק שנגרם להם. השמאי עוסק בהערכת שווי רכוש לצורך ביטוחו או לכל צורך אחר (ערך נכס למכירה, ערך נכס לבטוחה כלשהי וכדומה). שמאי הרכוש עוסק בהערכת רכוש ונזקים לרכוש כללי (למעט מקרקעין) שנגרמו עקב אש, פריצה, אבדן רווחים ועוד.

ענף חקלאות

שמאות חקלאית עוסקת באומדן גידולים חקלאיים, הערכת בעלי חיים, הערכת מבנים חקלאים והערכת הכנסות חקלאיות. שמאי האיגוד פועלים כיום עבור חברות הביטוח, חברות תשתית, המגזר הפרטי וכבוררים עובר בתי משפט. בהפקעות קרקע עוסקים השמאים באומדן הגידולים והמחוברים שנעקרים עבור ההפקעה.

ענף צמ"ה

ענף ביטוח ציוד מכני הנדסי - צמ"ה נכלל בתוך ענף ביטוח הנדסי הכולל גם ביטוח עובדות קבלניות, ביטוח שבר מכני וביטוח ציוד אלקטרוני. מסיבה זו לא ניתן לבדל פרמיות ותביעות בענף זה, בניגוד לענפים אחרים לגביהם קיים רישום נפרד.

ענף ימי

ענף הביטוח הימי, דורש התמחות מיוחדת מצד כל העוסקים בו. ענף זה כולל ביטוח רכוש בהעברה ימית ואווירית וביטוח כלי טיס וכלי שיט וכן ביטוח אחריות חוקית.

הצטרפות לאיגוד

הצטרף לאיגוד ותזכה להיות שותף לעשייה הברוכה לטובת חיזוק מעמדנו המקצועי ולטובת הצרכנים אשר זקוקים לשירותינו.

מאמרים שימושיים

לוח דרושים

מן התקשורת

האירועים שלנו

איגוד השמאים עורך מעת לעת כנסים, השתלמויות, הרצאות והעשרות מקצועיות, הן ענפיות והן כלל איגודיות, במגוון נושאים ותכנים, המהווים ארגז כלים מקצועי שימושי.

כל אלה, מסייעים לנו לשמור על ידע מעודכן ועכשווי רלוונטי בהתאם למציאות המשתנה, להעשיר את הידע של החברים ולהקנות להם השכלה וידע מקצועי הדרושים לעיסוק במקצוע השמאות לענפיו.

בחירות אוקטובר 2021

כנס ענף רכוש ספטמבר 2021

כנס ענף חקלאות אוקטובר 2021

השתלמות ענף רכוש דיפון אלסטי פברואר 2020

השתלמות ים המלח ינואר 2022

כנס כללי יוני 2021

חברים באיגוד
מיליון ש"ח סה"כ הפרמיות ב-2020
תביעות ביטוח ב-2020
ש"ח שולם לתובעים בביטוח כללי ב-2019