חוברת ירידת ערך 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוברת ירידת ערך 2020 

אודות החוברת:

חוברת מנחה לירידת ערך לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון, מיועדת לשמש כלי עבודה בידי שמאי רכב מוסמך שתפקידו, הנובע מהחוק והפסיקה הוא, הערכת שווי רכב וקביעת ירידת ערכו הנובעת מהינזקותו של רכב באירוע תאונתי ו/או מכל סיבה אחרת. החוברת מתבססת על ניסיונם המקצועי רב השנים של חברי ועד ענף הרכב והועדה המקצועית של איגוד השמאים בישראל, אשר תרמו וערכו את החוברת לשימושם של העוסקים בענף שמאות הרכב.

להזכירכם – בסופו של יום השמאי הוא שקובע את ירידת הערך וחוברת זו אינה מחליפה את שיקול דעתו אלא מהווה כלי עזר בידו, כאמור לעיל.

להזמנת החוברת