שירותים

ייצוג כולל ופעילות איגודית

 • הענקת כרטיס חבר איגוד לכל חבר וכן תו האיכות והשירות ותעודת אמנת השירות.
 • הגנה וקידום ענייניהם המקצועיים והאחרים של חברי האיגוד.
 • קשרי עבודה הדוקים ושיתופי פעולה מגוונים עם מקבלי ההחלטות בענף, משרדי ממשלה, אגודים מקצועיים, הרשויות המוסכמות, הגופים והמוסדות בכל הנוגע למקצוענו.

תקשורת, הסברה ויחסי ציבור

 • פעילות הסברתית, תדמיתנית ואינפורמטיבית ענפה בכל ענפי התקשורת והמדיה.
 • שרותי הסברה והכוונה לציבור בעלי הרכב במדינה בכל הנוגע לתחום שרותי שמאות הרכב.
 • מתן מידע עדכני ושוטף בזמן אמת, החל במידע מקצועי וכלה בהפצת חוקים, תקנות ונהלים באמצעות הפלטפורמות הבאות: הודעות, חוזרים רשמיים, מידע מקוון בניוזלטר החודשי, במייל ובאתר האיגוד.
 • הסברה, הדרכה והכוונה מקצועית ומשפטית.
 • דוברת האיגוד אחראית על הפצת המידע אודות הפעילות השוטפת בכל ערוצי התקשורת, בניוזלטר החודשי, באתר האיגוד ובפייסבוק.
 • פורום לחברי האיגוד באתר האיגוד להחלפת מידע מקצועי.
 • בעלי התפקידים באיגוד עומדים לרשות החברים בכל דבר ועניין. ניתן לקיים פגישות עם יו”ר האיגוד ו/או יו”ר הענפים השונים על פי דרישה.

פיקוח והגנה

 • שמירה על חובות השמאי והגנה על זכויותיו.
 • קידום חקיקה, פעילות ציבורית מגוונת והפעלת ועדות מקצועיות, בית דין לחברים, מועצה ארצית, ועדות פריטטיות, אתיקה ועוד.

ייעוץ משפטי

 • ייעוץ ראשוני ללא תשלום
 • וועדות מקצועיות שמטרתן לפתור מחלוקות בין שמאים חברי איגוד, לפתור מחלוקות בין שמאים למוסכים, לסייע בפתרון מחלוקות הנוגעות לצדדים מקצועיים בתחום שמאות הרכב אצל גורמים חיצוניים כגון: חברות ביטוח, מבוטחים ובתי המשפט. מתן מידע עדכני ושוטף בזמן אמת

העשרה מקצועית ופנאי

ייזום פעילויות פנאי והעשרה: נופש מאורגן בארץ ובחו”ל, נסיעות מקצועיות לתערוכות, נופש מקצועי, השתלמויות מקצועיות, אירועים וכנסים.