טלפונים חשובים

יו”ר האיגוד – עו”ד דורון חבקין 03-5611278

מזכירת האיגוד – מיכל רותם 03-5615516

דוברת – קרן יפה גדיש (ניתן לייצור קשר גם עבור פרסום באתר) 054-3456441

וועד מרכזי

יו”ר ענף רכב – יהודה יגן 04-8215002

יו”ר ענף אלמנטארי – אלון קרן 08-6230367

יו”ר ענף חקלאות – עמוס רגב  03-9516483

יו”ר ענף צמ”ה וציוד חקלאי – משה פסו 09-9584444

יו”ר ענף ימי – דני פרומר  03-7369673