ענפי האיגוד

ענף רכב

שמאי רכב קובע הערכת עלות התיקון של רכב שנפגע בתאונה. באחריותו לתת חוות דעת אובייקטיבית בעניין זה. בנוסף, שמאי רכב קובע את מחיר השוק של רכב משומש, שיעור ירידת ערך בגין נזקי תאונת דרכים וכן שומה של נזקים, פגמים או ליקויים ברכב חדש או משומש. שמאי הרכב מחויב ברישיון משרד התחבורה

ענף רכוש

שמאי רכוש עוסק בהערכת שווי כספי של רכוש ,זכויות או מוניטין או נזק שנגרם להם. השמאי עוסק בהערכת שווי רכוש לצורך ביטוחו או לכל צורך אחר (ערך נכס למכירה, ערך נכס לבטוחה כלשהי וכדומה). שמאי הרכוש עוסק בהערכת רכוש ונזקים לרכוש כללי (למעט מקרקעין) שנגרמו עקב אש, פריצה, אבדן רווחים ועוד.

ענף חקלאות

שמאות חקלאית עוסקת באומדן גידולים חקלאיים, הערכת בעלי חיים, הערכת מבנים חקלאים והערכת הכנסות חקלאיות. שמאי האיגוד פועלים כיום עבור חברות הביטוח, חברות תשתית, המגזר הפרטי וכבוררים עובר בתי משפט. בהפקעות קרקע עוסקים השמאים באומדן הגידולים והמחוברים שנעקרים עבור ההפקעה.

ענף צמ"ה

ענף ביטוח ציוד מכני הנדסי - צמ"ה נכלל בתוך ענף ביטוח הנדסי הכולל גם ביטוח עובדות קבלניות, ביטוח שבר מכני וביטוח ציוד אלקטרוני. מסיבה זו לא ניתן לבדל פרמיות ותביעות בענף זה, בניגוד לענפים אחרים לגביהם קיים רישום נפרד.

ענף ימי

ענף הביטוח הימי, דורש התמחות מיוחדת מצד כל העוסקים בו. ענף זה כולל ביטוח רכוש בהעברה ימית ואווירית וביטוח כלי טיס וכלי שיט וכן ביטוח אחריות חוקית.