ראשי » אודות האיגוד » מוסדות האיגוד

מוסדות האיגוד

עו"ד אורי גורביץ, סגן יו"ר
עו"ד דורון חבקין, יו"ר
שאול עטייה, גזבר

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

חברי וועדי הענפים: 

רכב:חקלאות:רכוש:צמ”ה:ימי:
אוהד אביב איתמר עוזיזגול תוםמדר עמוסזיידנברג חיים
אפרתי יורםג’באלה עדאלהנחום שמעוןמרון יצחקפודולי שחר
בודוניוק דורוןהינדי אשרכהן עזראפסו משהפרומר דן
בן – אברהם אביב ישרים בניפלד אורן  
ויצמן מאיר מירה יורםקרן אלון  
חטב יגאל רגב עמוס   
יגן יהודה שרף שלמה   

חברי הוועדות:

בית הדין המשמעתי:ועדת ביקורת:בית הדין לערעורים:
דגון יצחקבן – אבי מודיגלנצר חיים
לוי עופרבן – דוד יוסיעו”ד טל מוטי
לוי תמירבן – בכר ניסיםמנו שבתאי
עזיזי אביוולף דן 
רז קוביעו”ד מלכה איציק 
   

 


יועצים חיצוניים ומזכירות:

 יועץ משפטי:דוברת:מזכירת האיגוד:
עו”ד תוסייה  – כהן שלמהיפה – גדיש קרןמיכל רותם
   

                                                                                                     ג’באלה עדאלה