ראשי » אודות האיגוד » מוסדות האיגוד

מוסדות האיגוד

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

חברי וועדי הענפים: 

רכב: חקלאות: רכוש: צמ”ה: ימי:
אפרתי יורם  איתמר עוזי נחום שמעון גיל יעקב זיידנברג חיים
בודוניוק דורון  ישרים בנימין קרמר משה וקסלר עמיהוד פודולי שחר
בן – אברהם אביב  מירה יורם קרן אלון פסו משה פרומר דן
גבריאלי ברוך  סלומון אלי
ונציה רפי  עדי אודי
חטב יגאל  פרליס צבי
יגן יהודה  שרף שלמה      

חברי הוועדות:

בית הדין המשמעתי: ועדת ביקורת: בית הדין לערעורים:
דגון יצחק באסם חכים אביגל יובל
וולף דן בן – אבי מודי אשקר רמי
עו”ד טל מוטי בנו אבי בלזברג ישראל
עו”ד מלכה יצחק רכס שאלתיאל גלנצר חיים
קשת יואב שבתאי מנו גרויסהויס נדב
וייס עמיקם
נחתומי אברהם

 


יועצים חיצוניים ומזכירות:

 יועץ משפטי: דוברת: מזכירת האיגוד:
עו”ד תוסייה  – כהן שלמה יפה – גדיש קרן מיכל רותם