שמאי ימי

חיים זיידנברג nestorha@netvision.net.il נסטור מרין סורביי בע”מ 052-8729234 חיפה
דניאל יעקבי danieljacoby@walla.com יעקבי דניאל 050-7575845 תל-אביב
שחר פודולי podoly@walla.co.il שחר פודולי שמאות ימית 050-5295337 כפר שמריהו
דן פרומר dani@ade.co.il אסטל-דן איתן בע”מ 052-5554290 סביון
יחיאל שטרן yehiels@clal-ins.co.il כלל חברה לביטוח 054-7725856 תל-אביב