שמאי חוץ

חוזר הפיקוח על הביטוח מיום 29.4.07 שמאות רכב רכוש, מאפשר לכם לבחור בעצמכם (מתוך רשימה המתפרסמת באתרי האינטרנט של המבטחים) את שמאי המטפל בתביעות בשל נזק לרכב לפי ביטוח המקיף וגם בתביעה כנגד צד ג’.

בחירה בחבר איגוד השמאים מבטיחה את השירות המקצועי האמין והאיכותי המגיע לך תמורת הפרמיה ששילמת לחברת הביטוח.

לאיתור שמאי חוץ, יש לפנות לאתרי חברות הביטוח.

מומלץ לבחור בשמאי חוץ שהנו חבר איגוד השמאים.