רענון נהלים לשמאי הרכב

שמאי רכב נכבד,

ועד ענף הרכב ריכז עבורך פרקים נבחרים שיקלו עליך להתמצא בסבך בחוקים, התקנות, ההנחיות, הנהלים והחוזרים הנוגעים לעבודתך השוטפת.

תמצית זו הינה כלי עזר בלבד ואינה באה להחליף ואינה מפרשת את ההוראות, החוקים, התקנות, ההנחיות הנהלים והחוזרים שהוצאו ע”י הרשויות הרלוונטיות.

כלל החומר הרלוונטי אמור לסייע לך בהתנהלותך, מול לקוחות בעבודת השמאות השוטפת, בהיבחרך כשמאי מכריע, שמאי בורר או חבר בוועדה מקצועית שמונתה ע”י ביהמ”ש, מוסכים ומבטחות.

אנו ממליצים לך ללמוד את החומר בכללותו ע”מ להכיר מה הן החובות והמגבלות החלים עליך כשמאי ועל הגופים הנוספים המעורבים בהליך יישוב תביעות.

לריכוז זה צרפנו את הפרקים הרלוונטיים רק לשם הגישה המהירה לנושאים ומומלץ ללמוד את כל החומרים עצמם כדי “לקבל את מלוא התמונה”.

 

 1. חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב 2016
 • פרק א’ – מטרה והגדרות
 • פרק ט’ – שמאות רכב סעיפים 149-190
 • פרק ט’ – עבירות משמעת סעיף 163

 

            לחוק, הקש כאן.

 

 1. הנחיות מקצועיות לשמאים 2015

 

להנחיות, הקש כאן.

 1. קודקס הרגולציה -שער 6 – חלק 2 – – הוראות לחוזה בענפי ביטוח כללי

פרק 5 . חובות חב’ הביטוח בעת טיפול  בתביעה בחוזה בענפי ביטוח כללי)

 

5.3.1 שמאות ביטוח רכב רכוש (מקיף וצד ג’)  הידוע כ- חוזר 2007-1-8   שולב בקודקס הרגולציה

 

 • פרק 2 – הגדרות
 • פרק 3 – ג’-ח’
 • פרק 5 – שמאי מכריע

   לקודקס, הקש כאן.

   לפתיחת הפרק, עמ’ 18, הקש כאן.

 

 1. חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומש (מניעת גניבות)1998
 • תיקון מס’ 5 מיום 06/08/20147

 

לחוק, הקש כאן.

 

לתיקון מס’ 5, הקש כאן.

 

 1. חוזר ברור ויישוב תביעות 2016
 • פרק י’ – בירור תביעה בעזרת מומחה
 • פרק י”א – חוות דעת מומחה

לחוזר, הקש כאן.

 

 1. הכרעה עקרונית בעניין תשלום שכר טרחת שמאי

חוזר שה 1999-1208 מיום 19/04/1999

 

להכרעה, הקש כאן.

 

 1. הבהרה להכרעה עקרונית בנושא תשלום שכר טרחת שמאי

חוזר שה. 1999-1866 מיום 30/05/1999

 

להבהרה, הקש כאן.

 

 1. נוהל איגוד השמאים לוועדות מקצועיות אזוריות לבימה”ש ובוררויות.

 

לפתיחת נוהל וועדות מקצועיות, הקש כאן.

 

 1. מאגר חקיקה של הכנסת בנושא חוק רישוי שירותים ומקצועות לענף הרכב.

 

למאגר החקיקה, הקש כאן.

 

 1. מאגר חוקים הכנסת (בתחום הרכב) הנוגעים לעיסוקנו.

           למאגר החוקים, הקש כאן.

 

בברכה,

ועד ענף רכב.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש