ענף רכוש

שמאי רכוש עוסק בהערכת שווי כספי (שומה) של רכוש, זכויות או מוניטין או נזק שנגרם להם. השמאי עוסק בהערכת שוויו של רכוש לצורך ביטוחו או לכל צורך אחר (ערך נכס למכירה, ערך נכס לבטוחה כלשהי וכדומה). שמאי הרכוש עוסק בהערכת רכוש ונזקים לרכוש כללי (למעט מקרקעין) שנגרמו עפ”י רוב עקב אש, פריצה, אבדן רווחים ועוד.

הדרישה הסופית מהשמאי היא להפיק את חוות דעתו על נסיבות אירוע או לחלופין, רכוש כלשהו ללא אירוע ספציפי – בהתאמה ל”ערך שוק”. את המסגרת של האומדן (ההערכה של הרכוש), קובע בתיאוריה הלקוח. מאחר ברוב המקרים ללקוח יש רק מושג קלוש באשר לאפשרויות השונות של האומדן- הרי זה מתפקידו של השמאי להגדיר את גבולות הערכתו ולתחום אותם לפרקטיקה המתאימה. לדוגמה- נשרף שולחן ויש להעמיד אחר תחתיו. האם להתייחס לערך שולחן חדש או משומש, לכלול הובלה? לכלול מע”מ? להפחית מערכו של שולחן חדש בגין “שיפור מצב”? האם להתייחס ולתאר את נסיבות הנזק?

מבנה חוות הדעת אמור לשקף תחילה את הגדרת תחום האומדן ורק לאחר מכן לציין את פרטי השומה עצמה שהיא השווי הכספי.

 באלו מקרים כדאי להיעזר בשמאי רכוש?

  1. חשוב להזעיק שמאי בקרות נזק חמור לרכוש. (שמירה על אינטרסים) לדוגמה- נפרץ בית עסק או דירה ואל המבוטח מגיע שמאי שמונה מטעם חברת הביטוח. לדעת שמאי זה, סכום הביטוח אינו הולם את הרכוש ולכן יופחתו תגמולי הביטוח (מצב של תת ביטוח). אם לצידו של המבוטח יעמוד שמאי מטעמו- ייתכן מאד כי התמונה תשתנה לטובתו.
  2. כאשר יש צורך לתעד מצב רכוש טרם קרות האירוע או לאחריו. לדוגמה- מטע פרות עמוס פרי טרם קטיף, עסק שרכש זה עתה מלאי עסקי ייחודי, אדם פרטי שרכש יצירת אמנות וכיו”ב.
  3. לצורכי שערוך נכסים של חברה, פרוק שותפויות, פרוק נכסי נישואין. השמאי יסייע לחשב את ערך פריטי הרכוש ובכך ימנע ויכוחים עם רשויות המס או בין הצדדים המעורבים, ביחס להרכב הערך היחסי של כל רכיב ברכוש הרלוונטי.
  4. כאשר רוצים לאחד רכוש תחת קורת גג אחת (של מספר שותפים) –מה יהא חלקו של כל שותף בעסק המאוחד- כמה מניות יוקצו לו מטעם העסק- ביחס לרכוש שהשקיע?
  5. בקביעות של ערך מוניטין – נושא המתפתח מיום ליום. במכירת עסק פעיל (בית קפה למשל) מהו ערך הרכוש הפיזי (מבנה, תכולה) לעומת כוח העסק לרכוש לקוחות שיבואו לבית העסק בתקופת זמן ידועה (למשל שנה).כוח זה- מוגדר לעתים כ”מוניטין”. מהו ערך של “שם מותג” בהקשר של מוצרים הנושאים את הסימן הרשום? למשל מחרטה מתוצרת גרמניה לעומת מחרטה דומה לה מתוצרת סין?
  6. בדיוני בית משפט לעניין ערך נזק או רכוש שיש להמירו בכסף. אדם המגיש תביעה כנגד אחר, חייב לתמוך את תביעתו בחוות דעת הנותנת גיבוי לערך הרכוש הנתבע.
  7. בבוררויות עסקיות – מהו שווי של עסק חי ופעיל? איך להעריך שווי של מחזור כספי משתנה ?
  8. בניהול תביעות רכוש מורכבות – תביעה מסתבכת אם יש בה רכוש מקרקעין, רכב, פריטי אמנות, מוצרי יוקרה, רכוש הנושא ערך מוניטין וכיוצ”ב.
  9. בבחינת מקרי נזק סמוי (רכוש שאינו ניתן לצפייה בעין) – למשל, בעלי חיים שכתוצאה מהזנה לקויה , פחתה מאד תפוקת החלב, ביצים, צמר, דבש או כל חומר גלם אחר אותו הם אמורים לייצר. בעל החיים ממשיך להתקיים אולם נגרם נזק סמוי שיש לחשבו כיאות.
  10. וכמובן בכל אירוע הנמצא בסיכוי להיות מכוסה בכיסוי ביטוחי – למשל מטען כבד שנפל מרכב נוסע ופגע ברכוש סמוך. גם אם הרכוש שנפגע- גדר או חלון ראווה איננו מבוטח- ניתן לתבוע את המוביל ומבטחיו באמצעות חוות דעת שמאי רכוש.

 מה צריך לבדוק לפני שבוחרים שמאי רכוש?

השכלה – בקשו לראות תעודה של לימוד מקצוע השמאות. כמו כן רצוי שהשמאי יהיה גם בעל רקע אקדמי, למוד השתלמויות, בעל מינויים בכמות ניכרת על עיתונים מקצועיים  ובעל מאגרי נתונים עצמאי (בכל נושא רלוונטי).

 ניסיון –  בדקו את הניסיון שלו! היכולת האמיתית של השמאי מופגנת בעיקר בהפיכת חומר הגלם השמאי לחוות דעת בנויה ומנומקת. כזו שגם מומחה וגם הדיוט יקבלוה כמאוזנת ושקולה ויפעלו בהתאם לתוכנה. למטרה זו, לא תספיק עבודת שדה טובה. למעשה גם לימודים אקדמיים, לימודי תעודה ושליטה בתפוצת התקשורת

(עיתונות יומית, כלכלית ותקופתית) אין די בהם, בכולם או בחלקם בכדי להביא לשלמות את חוות הדעת. העריכה, “שיקול הדעת”, המסקנות וההיגיון שבחוות הדעת הם כולם מיומנויות נרכשות. בכל העולם מדובר במיומנות הנרכשת במהלך שנות חיי אדם.

 רקע ספציפי בתחום התמחותובדקו את הידע שלו בתחום שבו הוא מתמחה. ראוי היה לשמאי להתחיל לפעול במקצועו כאשר באמתחתו לפחות פרקטיקה אחת בולטת שעימה ינסה להתקדם לעבר כלל סוגי הרכוש המגוון. למשל – רקע בנדל”ן, רקע בהנדסה וכיו”ב

חברות באגוד השמאים – בדקו אם שמאי הרכוש שלכם חבר באגוד. האגוד פועל לעיגון מקצוע השמאות בחוק, איחוד השורות, הענקת ידע והשתלמויות מקצועיות, קידום מאבקים מקצועיים, הגנה על זכויות הציבור ,הסדרה וחקיקה בנושאי רכוש וקניין, הירתמות למבצעים לאומיים וקיום בית דין מקצועי לחברים

קרן גדיש
Author: קרן גדיש