ענף צמ”ה

ענף ביטוח ציוד מכני הנדסי –  צמ”ה  נכלל בתוך ענף ביטוח הנדסי הכולל גם ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח שבר מכני וביטוח ציוד אלקטרוני. מסיבה זו לא ניתן לבדל פרמיות ותביעות בענף זה, בניגוד לענפים אחרים לגביהם קיים רישום נפרד.

רשימת הכלים המוגדרים כצמ”ה לפי הגדרתו בתקנות רישום ציוד הנדסי, תשי”ט-1959 כוללת:

טרקטור זחלי או אופני כולל ציוד עזר מחובר, טרקטור אופני המוגדר כ”מכונה ניידת” ואינו חייב רישום במשרד התחבורה, מחפר או עגורן זחלי או אופני עד 59 כוח סוס, כולל ציוד עזר מחובר, מחפר או עגורן זחלי או אופני בעל 60 כוח סוס ויותר, כולל ציוד עזר מחובר, מפלס ממונע, מגרדה ממונעת או נגררת, חופר תעלות אופני או זחלי, מחפרון – אופני או זחלי, קודח קרקע ממונע, מוביל עפר – שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה, מכבש להדוק קרקע ממונע, מכבש להדוק קרקע – נגרר ומופעל בכח מנועי, מטאטא כבישים ומדרכות ממונע, מכונה ליציקת אבי שפה, מיתקן לייצור אספלט, מפזר תערובות אספלטיות ואגרגטים לכבישים, מתקן גריסה – נייד, מכונה לסימון כבישים, עגורן צריח לבינוי, עגורן נייד – שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה, מערבל בטון שקיבולו 250 ליטר ומעלה, שכפן קדמי שעל פי מבנהו אינו חייב רישום במשרד התחבורה, מתז ביטומן ממונע, מדחס אויר מוסע או נגרר בעל תפוקה של 80 רגל מעוקב לדקה ומעלה – כולל ציוד עזר נלווה, קודח סלע על מזחלת או על אופנים, מלגז שהנעתו או הפעלתו בכח מנועי, מכונה לקרצוף כבישים, במה הידראולית, מעמיס טלסקופי.

לאור האמור, חשוב לבקש מסוכן הביטוח או גם מחברת הביטוח למנות שמאי צמ”ה שהוא חבר איגוד השמאים בישראל.

כאשר אתה כמבוטח ממנה שמאי מטעמך, חשוב לבחור בשמאי צמ”ה חבר איגוד השמאים בישראל, המחויב ליושרה מקצועית, מבלי לקחת בחשבון את נתוני הרווח וההפסד של המבטחים.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש