ענף ימי

ענף הביטוח הימי דורש התמחות מיוחדת מצד כל העוסקים בו.

ענף זה כולל ביטוח רכוש בהעברה ימית ואווירית וביטוח כלי טיס וכלי שיט וכן ביטוח אחריות חוקית.

מתי ניעזר בשמאי ימי? כאשר נרצה לתעד סחורה בטרם היא יוצאת בהובלה ימית או אווירית, כדי שבמקרה והיא תינזק נוכל להעריך את הנזק, כאשר סחורה שהובלה דרך הים או האוויר ניזוקה או אבדה וכן כאשר נרצה להעריך שווי של כלי ימי ו/או אווירי, כגון: סירות, יכטות, כלי טייס וכדומה.

על פי הנתונים בדוח הפיקוח על עסקי הביטוח לשנת 2022, מספר חברות הביטוח שעסקו בביטוח כלי טיס וכלי שיט בשנה זו עמד על 7 מתוך 20 חברות ביטוח העוסקות בביטוח כללי.

כאשר אתה כמבוטח ממנה שמאי מטעמך, חשוב לבחור בשמאי ימי חבר איגוד השמאים בישראל, המחויב ליושרה מקצועית, מבלי לקחת בחשבון את נתוני הרווח וההפסד של המבטחים.2

קרן גדיש
Author: קרן גדיש