ענף חקלאות

שמאי האיגוד פועלים כיום עבור חברות הביטוח, חברות תשתית, המגזר הפרטי ובתי משפט – כבוררים בסוגיות של נזקי חקלאות.

בהפקעות קרקע עוסקים השמאים באומדן הגידולים והמחוברים שנעקרים עבור ההפקעה.

איגוד השמאים פועל על מנת ששמאי החקלאות שלו יוכרו ע”י משרד החקלאות. זאת על מנת שבאירועים של קטסטרופה, המדינה תפנה גם אל שמאים אלה ולא ישר לקנ”ט. לדוגמא – במלחמת לבנון השנייה פנו לאיגוד ממס רכוש כדי לאמוד את הנזקים החקלאיים שנגרמו לחקלאי הצפון. האיגוד התגייס מיידית ושלח שמאים לביצוע העבודה.

חשוב לציין כי באיגוד, דואגים לעדכון הידע המקצועי של שמאי החקלאות, תוך הפקת ימי עיון מקצועיים בתחומי החקלאות השונים.

 כל חקלאי שניזוק, בכל נזק, מוזמן להתקשר לאיגוד, בכדי לקבל הנחיות מסודרות כיצד יש לפעול.

 מהי שמאות חקלאית?

שמאות חקלאית עוסקת באומדן גידולים חקלאיים, עונתיים או רב שנתיים, הערכת בעלי חיים, הערכת מבנים חקלאים והערכת הכנסות חקלאיות.

מי יכול להיות שמאי חקלאות?

כיום, אין חוקים או תקנות הקובעים מי רשאי להיות שמאי חקלאות ולכאורה – כל אחד יכול.  הגוף היחיד שהסדיר את הנושא הוא איגוד השמאים בישראל.

חברי האיגוד כפופים לכללי אתיקה, דין משמעתי וכדומה. בנוסף, דואג האיגוד לעדכון מקצועי שוטף באמצעות הרצאות וימי עיון.  אולם, עדיין למרבה הצער אין מחויבות להשתייך לאיגוד.

הרקע הנדרש לשמאי חקלאות הוא כמובן לימודי שמאות, ניסיון חקלאי ועדיף גם הכשרה כאגרונום.

 באילו מקרים יש לפנות לשמאי חקלאות?

מיד עם אירוע נזק חקלאי (מכל סוג), גם אם יש ביטוח פרטי, ביטוח קנ”ט, מומלץ לחקלאי לתעד את הנזק ע”י מומחה מטעמו, כדי שיוכל להציג את עמדתו מול השמאי של המבטחת.

במקרה של הפקעת קרקע, או ביצוע תשתיות בתחום השטחים של החקלאי, רצוי מאוד להיעזר בשמאי, במטרה לעמוד בשוויון כוחות מול הרשות.

במידה ויש צורך,יש להפעיל מומחים נוספים, בדיקות מעבדה וכו’ – כל זאת יבוצע עפ”י הנחיות השמאי המטפל.

 כיצד לבחור שמאי ?

ראשית ודאו כי שמאי החקלאות שלכם הינו חבר איגוד השמאים, איגוד השמאים שם לו למטרה לשמור על רמתם המקצועית של חבריו, לקיים השתלמויות מקצועיות ולשמור על עדכניות בתחום השמאות החקלאית. כמו כן היעזרו בהמלצות מחקלאים אחרים, בדקו מה ניסיונו של השמאי ובעיקר ניסיונו באירוע הנדון. יש לברר לגבי ניסיונו בייצוג בבית משפט ולבקש פרטים על פסקי דין.

ניתן לפנות לאיגוד השמאים ולברר פרטים, או לבקש המלצות על שמאים בהתאם לסוג הנזק שנגרם.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש