מי בוחר את שמאי הרכב? מה עושים במקרה של מחלוקת? ומה קורה אם יש מחלוקת בין השמאי למוסך?

יהודה יגן, יו”ר ענף הרכב באיגוד השמאים מציג לפננו כמה שאלות בסיסיות שרבים מאיתנו נתקלים בהן בתהליך ברור תביעת הביטוח שהגשנו לאחר שרכבנו נפגע בתאונה. מומלץ לקרוא וזכרו: העיקר הבריאות! סעו בזהירות.

סוכן הביטוח המליץ לי לקחת שמאי שעובד עם חברת הביטוח בה אני מבוטח. ברצוני לדעת מה ההבדל בין שמאי שעובד עם חברת הביטוח לשמאי פרטי?

שמאי שעובד עם חברת הביטוח מחויב גם לחברה וגם למבוטח ולכן קיים חשש שהשומה לא תהיה אובייקטיבית. שמאי פרטי הוא שמאי מטעם המבוטח ולכן יש להניח שהשומה שלו תהיה איכותית יותר, מקצועית יותר ונטולת פניות. הדבר דומה למוסך שנמצא בהסדר עם חברות הביטוח למוסך פרטי מטעם המבוטח. כבר ידוע שהתיקון במוסך ההסדר פחות איכותי, היות וחברת הביטוח שולת במהות התיקון, איכות החלקים וכדומה.

שלה, אני ממליץ לך לפנות לשמאי פרטי. גם במסקנות “ועדת זליכה” להגברת התחרות בענף הרכב הומלץ בסעיף 42 כי יש לבטל את הרשימות כך שכל מבוטח יבחר שמאי כאוות נפשו: “להקים מנגנון של שמאי אובייקטיבי לענף הרכב, קביעת השמאי האובייקטיבי תהיה על סמך בחירה אקראית מתוך מאגר השמאים המורשים…”

וכדאי לדעת שחברת הביטוח מחויבת לכסות את שכר סביר של השמאי, בין אם מדובר בשמאי ששייך לרישות חברת הביטוח ובין אם מדובר בשמאי פרטי שאיננו קשור לחברה ושנבחר על ידכם.

בבחירתך את השמאי, ראשית, וודא כי השמאי הוא חבר איגוד השמאים. איגוד השמאים שם לו למטרה לשמור על רמה מקצועית של השמאים , לקיים השתלמויות מקצועיות ולהיות עדכני בכל הנושאים הקשורים וההתפתחויות הטכנולוגיות בעולם הרכב. השנה למשל שמאי האיגוד עברו השתלמויות בנושא “רכב היברידי ורכב חשמלי” ובהמשך יעברו השתלמות משלימה בנושא צמיגים ועוד.

בנוסף, וודא כי לשמאי שבחרת הנו בעל ניסיון, היכולת האמתית של השמאי מופגנת בעיקר בהפיכת חומר הגלם השמאי לחוות דעת בנויה ומנומקת. כמו כן, בקש לראות תעודה של לימוד מקצוע השמאות. ואף רצוי שהשמאי יהיה גם בעל רקע אקדמי, למוד השתלמויות, בעל מינויים בכמות ניכרת על עיתונים מקצועיים  ובעל מאגרי נתונים עצמאי.  וכמובן – דאג לקבל המלצות ממספר גורמים על זהותו, בחר בו באופן אישי וודא כי הוא מודע לכך כי אתה זה שבחר בו. חשיבותו הנה בהערכת הנזק יחד עם הגורם המקצועי (המוסך) האחראי על התיקון וכן בקביעת שיעור ירידת הערך שנגרמה לרכב עקב הנזק, ומשפיעה על שוויו העתידי בעת מכירה.

לרכבי ארעה תאונה, חברת הביטוח הפנתה אותי לשמאי שעובד עימה. השמאי קבע ירידת ערך בגובה של 12%. החלטתי לקחת שמאי משלי והוא קבע ירידת ערך בגובה של 20%. חברת הביטוח איננה מוכנה לפצות אותי רק על פי ירידת הערך שקבע השמאי הראשון. האם מומלץ במקרה זה לפנות לבית המשפט?

 במקום לרוץ לתביעה ארוכה,מסובכת, יקרה ומיותרת בבית המשפט אני ממליץ לך לפנות למנגנון של שמאי מכריע, שם תוכל לקבל שמאי אובייקטיבי ובלתי תלוי שיכריע בין שתי השומות – זאת של שמאי חברת הביטוח וזאת של השמאי הפרטי שלך. בפני השמאי המכריע ניתן לערער על עניינים שלא נקבעו בהצעת התיקון, על עניינים שנכללו בהצעת התיקון אך שונו בשומה ועל עניינים שיכלו להתברר במהלך תיקון הרכב בלבד. על חברת הביטוח להסביר לך על מנגנון השמאי המכריע ואף להפנותך אליו במקרה זה באמצעות מוקד “ניהולית” בטלפון-700-700-888 -1 שם יפנו אותך לשמאי מתוך רשימת שמאים מכריעים.

לרכבי ארעה תאונה, נגשתי למוסך שנמצא בהסדר עם חברת הביטוח שלי. המוסך מבקש להרכיב לי חלק מקורי כיוון שלטענתו החלק החליפי לא יושב טוב. השמאי של חברת הביטוח מסרב בטענה שחברת הביטוח לא מאשרת לו. מה עושים במקרה כזה?

 על השמאי לערוך את הצעת התיקון והשומה על פי שיקול דעתו המקצועי, ובהתאם להוראת הדין. הצעת התיקון של השמאי הינה השומה הקובעת, על המבטח להציג בכתב הצעת תיקון ו/או שומה נגדית ולהודיע כי ברצונו לערער לא יאוחר מיום עבודה. אסורה התערבות של המבטחת (טלפונית וכדומה), חייבת להיות הודעת חוות דעת נוספת בכתב שנערכה ע”י שמאי רכב מוסמך. כל מקרה חריג מומלץ לפנות בתלונה למשרדו של המפקח על הביטוח ולאיגוד שמאי ביטוח שם מרוכזות התלונות בגין העוולות ונציג האיגוד יעמוד לרשות הפונה למתן ייעוץ חינם. פרטי איגוד השמאים טל’ 03-5615516  פקס03-5615515 .

פגעו ברכבי מאחור ולקחתי שמאי פרטי שגבה ממני 1,100 ₪ עבור השומה. חברת הביטוח של מי שפגע בי שילמה את מלוא הפיצוי פחות 700 ₪, כיון שלטענתה על השמאי היה לגבות 400 ₪ בלבד? האם על פי הפוליסה חברת הביטוח מחייבת לכסות את עלות השמאי רק עד סכום של 400 ₪?

על פי הסדר השמאים שקבע המפקח על הביטוח בשנת 2007, סעיף 3 ט’: “המבטח יישא במלוא עלות שכר הטרחה של שמאי החוץ” וכן מפר החוזר מה קורה כשהמבוטח בחר לקחת שמאי פרטי בסעיף 3 י’: “לחלופין: המבטח יאפשר למבוטח לבחור בשמאי אחר… אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של המבוטח לקבל החזר עבור עלות שכר הטרחה של השמאי האחר, ככל שעומדת לו זכות זו”.

כך שבמקרה זה מנצלת חברת הביטוח שלך את חוסר המודעות הקיים אצל מרבית הצרכנים בנוגע לזכויותיהם כמבוטחים ולוקחת את הסיכון שמי שכן מודע לזכויותיו יתבע אותה בבית משפט. ברגע חברת הביטוח אישרה את כל הפיצוי, עליה גם לשלם את שכר המלא של השמאי שלך וזאת בתנאי כי הינו סביר. חברת הביטוח יוצאת מתוך נקודת הנחה שבמידה וקיבלת את כל הפיצוי, לא תלך לתבוע אותה על 700 ₪. על שכ”ט של השמאים חלים כללי האתיקה אשר בעניין זה לא יקבע ו/או יקבל שכ”ט למעלה מהסביר והמקובל לגביי נותן השרות           שניתן.  קיימת אפשרות למבטחת לפנות לאיגוד השמאים לברור וזאת בתנאי כי השמאי הינו חבר איגוד ו/או למשרד התחבורה במקרה ונמצא כי שכ”ט מעל הסביר – לצערנו המבטחות מאמצות את “שיטת המצליח” ואינה פונה למוסדות הנדונים.

admin
Author: admin

2 מחשבות על “מי בוחר את שמאי הרכב? מה עושים במקרה של מחלוקת? ומה קורה אם יש מחלוקת בין השמאי למוסך?”

 1. איליא סמיר פרח

  שלום רב
  אבקש להגיב בנושא החזר שכ”ט .
  צוין לעיל כי חברת הביטוח חייבת לשלם למבוטח שבחר לשכור את שירותיו של שמאי פרטי את מלא השכר שמבקש השמאי ובתנאי כי הסכום סביר.
  סביר:מה זה סביר, מה הם הגבולות של שכ”ט סביר- כפי שאני יודע, סביר זהו מושג משפטי שמתפרש בכל מקרה לגופו של עניין.
  מן הראוי לתחום את שכרי הטרחה לקבלת אינדקציה כללית שניתן יהיה לפעול לפיה. במידה ויהיו חריגים ידונו בעתו

 2. לקוראים שלום רב
  ברצוני להוסיף מספר מילים למאמר המצויין של ידידי יגן.
  עם כל הכבוד למוסד השמאי המכריע, אשר לדעתי בפועל אינו מתפקד, במקרה של נזק לרכבכם אשר בגינו אתם רוצים להגיש תביעה נגד המבטחת שלכם ע”פ תנאי הפוליסה שברשותכם, המלצתי החמה הנה מלכתחילה להזמין שמאי “אחר”, כלומר שמאי שאינו כלול ברשימת שמאי החוץ של מבטחתכם וזאת על מנת להמנע מלכתחילה מהזדקקות למוסד השמאי המכריע.
  בכל מקרה, במידה והמבטחת חולקת על השומה, חייבת לשלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת על בסיס שומה נגדית של שמאי נוסף מטעמה ואת היתרה הבלתי משולמת ניתן לתבוע בבית המשפט.
  שנה טובה ומועדים לשמחה

  דני גורביץ
  שמאי רכוש ורכב

סגור לתגובות