מטה האיגוד

עו"ד אורי גורביץ, סגן יו"ר
עו"ד דורון חבקין, יו"ר
שאול עטייה, גזבר
עמוס רגב, יו"ר ענף חקלאות
אלון קרן, יו"ר ענף רכוש
יהודה יגן, יו"ר ענף רכב
משה פסו, יו"ר ענף צמ"ה
דן פרומר, יו"ר ענף ימי

ועד ענף חקלאות:

איתמר עוזי
ג’באלה עדאלה

הינדי אשר

ישרים בני

סלומון אלי

רגב עמוס, יו”ר

שרף שלמה, מזכיר

 

 

 

 

ועד ענף רכוש:

אלון קרן, יו”ר
אורן פלד, סגן יו”ר
עזרא כהן, אחראי ועדות קבלה
תום זגול, השתלמויות מקצועיות וכנסים
שמעון נחום, אחראי אתיקה ומשמעת

ועד ענף רכב:

וייצמן מאיר
יגן יהודה, יו”ר
אפרתי יורם
חטב יגאל
בן אביב אברהם, מזכיר
אוהד אביב
בודניוק דורון

ועד ענף צמ”ה:

משה פסו, יו”ר
עמוס מדר
יצחק מרון

ועד ענף ימי:

דני פרומר, יו”ר
שחר פודולי
חיים זיידנברג

בית הדין המשמעתי:
קובי רז
עופר לוי
יצחק דגון
אבי עזיזי
תמיר לוי

בית הדין לערעורים:
שבתאי מנו
חיים גלנצר
מוטי טל

ועדת ביקורת:
מלכה איציק, יו”ר
בן בכר ניסים
וולף דן
בן דוד יוסי
בן אבי מודי, מזכיר

יועץ משפטי:

עו”ד שלמה תוסייה – כהן

דוברות ותקשורת ארגונית:

קרן יפה – גדיש

מזכירת האיגוד:

מיכל רותם

קרן גדיש
Author: קרן גדיש