לימודי שמאות רכוש

כיום ידוע לאיגוד על שלוש מכללות שהקורס שהן מעבירות בנושא שמאות רכוש מוכר, מבוקר ותחת פיקוח של משרד הכלכלה והעבודה (יתכן כי בעתיד מכללות נוספות יקבלו הכרה של משרד הכלכלה והעבודה בקורס שמאות רכוש).

 ההכרה צריכה להיות בקורס לימודי שמאות רכוש עצמו ולא באופן כללי במכללה עצמה שיתכן כי היא מוכרת אבל הקורס לא. על הפונה לוודא עם המכללה, בה מבקש/ת ללמוד, כי קורס “שמאות הרכוש” עצמו מוכר מפוקח ומבוקר על ידי משרד הכלכלה והעבודה.

 בוגר/ת מכללה שלמד/ה בקורס מוכר, מבוקר ומפוקח ועמד/ה בהצלחה במבחן חיצוני של משרד הכלכלה והעבודה (רק לאחרי העמידה בכל מטלות הקורס) ובציון מעל 60 במבחן של משרד הכלכלה והעבודה  מקבל/ת תעודה כי למד/ה במכללה מוכרת מפוקחת ומבוקרת.

 תעודה כנ”ל מאפשרת קבלה לתקופת מועמדות בת שנה לאיגוד השמאים בישראל, תוך קיצור פרק הזמן של ההתמחות הנדרשת במשרד שמאות רכוש לחצי שנה (תקופת הלימודים מחושבת כתוספת לתקופת התמחות).

 אין האמור לעיל קובע כי מי שלא למד/ה במוסד מוכר או לא למד/ה כלל, אינו/ה רשאי/ת להגיש מועמדות לחברות באיגוד, מועמדותו/ה לחברות באיגוד תישקל עניינית לפי נתוני מגיש/ת המועמדות בפני ועדת הקבלה.

 לגבי ההתמחות, האיגוד אינו מתווך בין הפונים למשרדים, יש רשימת משרדים/שמאי רכוש באתר האיגוד שעל המבקש/ת לפנות אליהם ולנסות להתקבל כמתמחה.

(ניתן לפרסם מודעה בלוח הדרושים באתר בעלות סמלית עבור מתמחים, לפרטים לחצו כאן.)

אדם שהתקבל כמועמד/ת לחברות באיגוד לא ת/יתקבל כחבר/ה מן המניין, בתום תקופת המועמדות באם לא תו/יוכיח כי עבד/ה ו/או התמחה/תה במקצוע בתקופת המועמדות.

עולה מכאן כי ניתן להתקבל כמועמד/ת לחברות באיגוד, גם באם הפונה אינו/ה מתמחה או עובד/ת במקצוע, אבל בתום תקופת המועמדות עבודה במקצוע הינה תנאי ראשוני והכרחי לקבלתו/ה כחבר/ה מן המניין.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש