חברי המוסד

הנהלה

1. עו”ד דורון חבקין יו”ר ההנהלה.
2. עו”ד רוני גוילי סגן יו”ר ההנהלה.
3. עמוס רגב- חבר הנהלה.
4. עו”ד דוד כחלון – חבר הנהלה.
5. עו”ד אמיר שושני – חבר הנהלה.

מזכיר

עו”ד אבי שלח.

חברי המוסד
חברי אגוד שמאי הביטוח:

עוזי איתמר
שמאי המתמחה בשמאות חקלאית, אגרונום, חקלאי.
יעקב ביאליק
שמאי חקלאות ורכוש, מגשר ובורר מוכר ע”י בתי המשפט.
רוני גוילי
עו”ד, שמאי חקלאות, שמאי מקרקעין ומגשר.
מתמחה בהפקעות, בתביעות בגין נזקי תשתיות ובתביעות לירידת ערך
עקב אישור תכנית.
משה דקל
עו”ד, שמאי חקלאות, שמאי מקרקעין ומגשר.
דורון חבקין
עו”ד, אגרונום, שמאי חקלאות, שמאי מקרקעין ומגשר.
בנימין ישרים
כלכלן חקלאי, מגשר ובורר מוכר ע”י בתי המשפט, שמאי חקלאות.
רונן כהן
שמאי חקלאות, שמאי מקרקעין, משפטן, מגשר. מתמחה בהפקעות,
נזקי תשתית וירידת ערך.
עמיר עזר
שמאי מקרקעין, אגרונום, שמאי חקלאי מתמחה בנזקי חקלאות, יתרון
לגידולי מטעים, מומחה בתחום התשתיות – הפקעות קרקע.

נעמאני פחרי

אגרונום- שמאות והערכת נזקים בחקלאות, חוות דעת מומחה, מוסמך כבורר

יונתן קוסטיצקי
שמאי ומעריך נזקים, מומחה לאומדן נזקים חקלאים, מגשר ובורר מוכר
ע”י בתי המשפט

גור קוצר 

שמאי, מגשר, בוררויות, חוות דעת. מומחה בחקלאות וביטוח.

עמוס רגב

שמאי רכוש ושמאי חקלאות, מתמחה בהערכות נזקים, חבויות )צד ג’
ואח’(, הפקעות ושימושים.
אבי שלח
עו”ד, שמאי חקלאות, שמאי מקרקעין ומגשר.
ד”ר יקותיאל שרעבי
שמאי חקלאות, שמאות וטרינרית, שמאות מקרקעין.

מומחים נוספים

דובי אמיתי
נשיא התאחדות האיכרים, מומחה לחקלאות, בעל חווה חקלאית.
יוחנן וינר
עו”ד, מומחה למים, אגודות שיתופיות, תכנון ובינוי, מקרקעין.
גיל להב
עו”ד, מומחה לארגונים חקלאיים, מועצות ייצור חקלאיות, חברות וחקלאים
פרטיים. עוסק בדיני חקלאות, משפט אזרחי-מסחרי, דיני מכרזים ומקרקעין.
דוד כחלון
עו”ד מומחה להפקעות, אגודות חקלאיות, תביעות ירידת ערך.
הילה נודלר-דונגי
עו”ד מומחית למים, אגודות שיתופיות, תכנון ובינוי מקרקעין.
טלי ענבר
עו”ד מומחית לתכנון ובניה, הפקעות, תביעות ירידת ערך, זכויות מים,
נחלות חקלאיות ואגודות שיתופיות.
ד”ר חיים צבן
כלכלן, מומחה לכלכלה חקלאית.
לילך רזניק
עו”ד, מומחית למים, אגודות שיתופיות, תכנון ובינוי, מקרקעין.
אירן רוזנטל
שמאית מקרקעין, מומחית להפקעות, תביעות ירידת ערך, פיצויים
חקלאיים.
צבי יושע
מומחה לתכנון משבצות חקלאיות, מים, הפקעות, גידולים חקלאיים.
צבי שורץ
עו”ד, מומחה לכל נזקי החקלאות כולל הפקעות.
אמיר שושני
עו”ד, מומחה לבוררות, הפקעות, ירידות ערך כתוצאה מתוכנית, אג’
שיתופיות ונחלות.
יורם תובל
עו”ד, מומחה לביטוח, נזיקין, תכנון ובינוי, מקרקעין, הפקעות, תשתיות,
אגודות שיתופיות ורשויות מקומיות.