ביטחת את רכושך והוא נפגע? להלן כמה שאלות ותשובות שיכולות לסייע לך

עו”ד גידי גלבוע ז”ל, לשעבר יו”ר ענף רכוש באיגוד השמאים וסגן יו”ר האיגוד, משיב על כמה שאלות שכל אחד מאיתנו עלול להיתקל בהן כאשר הוא תובע את פוליסת ביטוח הרכוש שלו.

אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים לפנות לאיגוד השמאים שדלתו תמיד פתוחה בפני ציבור הצרכנים.

מסירת מסמכים מהעסק

שאלה:

הודעתי לחברת הביטוח על נזק אש חמור שאירע לי בעסק, הגיע שמאי רכוש ודרש מסמכים, נתונים ותצהירים ביחס לנזק. האם עלי להעניק סיוע זה לשמאי גם אם ישתמש בו נגדי?

תשובה:

בנזק חמור, טוב לברר תחילה מהו מעמד שמאי הרכוש שנשלח. הן המבוטח והן חברת הביטוח, יעדיפו במקרים של נזק חמור- לשלוח שמאי עצמאי ולא “עובד חברת הביטוח”, שכן סביר כי לחוות דעתו יהא יותר משקל בהליכים נוספים (משפטיים ואחרים) שעלולים להתפתח.

בפוליסת הביטוח שלך, קיימים סעיפים המחייבים אותך לשתף פעולה עם חברת הביטוח בבדיקת היקף חבותה לנזק. לכן, מן הראוי לשתף פעולה בתום לב עם השמאי שנשלח למקום. עם זאת, בפרט במקרה אש בו יש לפנות שרידים וראיות מהשטח- אבל גם במקרים “כבדים” אחרים- רצוי להפעיל שמאי רכוש עצמאי מטעמך, שיאיר את עיניך ביחס לסעיפים חשובים בפוליסה כגון “ביטוח חסר”, מגבלות מבניות, מלאי, בלאי, הוצאות נלוות וכיו”ב. כל מסמך שמוענק לשמאי חברת הביטוח- יש להעתיק ולמסור גם לשמאי “שלך”. מוצגים- יש לתעד ולשמור במקום מוסכם עם התניה בדבר חבות המחזיק לאפשר גישה למוצג בכל עת. ברוב המקרים- עשויים גם המבטחים לשאת בחלק משכר טרחת השמאי הנגדי על מנת לפתור את המחלוקות במישור מקצועי ולא רגשי.

 (לעתים, נקבע שכר טרחת השמאי מטעם המבוטח- באחוזים מתוך הפיצוי שיתקבל. מוצע להגביל שכר זה למימד ראוי בהתאם לכמות העבודה המושקעת ולא להותיר את הקביעה בידי הגורל, כשם שגם לסכום הביטוח יש גבול ברור).

גנבה מחדר בית המלון

שאלה: 

במהלך שהייתי בבית מלון, חדר גנב לחדרי ולקח את מחשבי האישי. מסרתי תלונה למשטרה ולקצין הביטחון במלון ותבעתי את חברת הביטוח שלי לפי פוליסת הדירה. תביעתי נדחתה. מה לעשות?

 תשובה:

מחשב נייד קרוי בלעז- Personal Computer  או PC בקיצור. משמע, הציבור רואה בו חפץ אישי בתכלית. הפוליסה התקנית לפי חוק חוזה ביטוח התשמ”ה 1981 מקנה כיסוי לחפצים אישיים הנמצאים זמנית מחוץ לדירת המגורים במצבים שונים בתחומי ארץ ישראל. אחד מהם הוא בבית מלון.

לפיכך, אם ברשותך אישור הודעה למשטרה כדין, עליך לערור על החלטת חברת הביטוח ואם גם זה לא שכנע, לפנות לסיוע בית המשפט- ותיענה.

חברת הביטוח מצידה, יכולה להפנות תביעת תחלוף כלפי בית המלון ומבטחיו ולהיפרע מהם עד לגובה הפיצוי שהוענק לך.

פריט בעל ערך סנטימנטאלי שלא דווח במועד עריכת הביטוח

שאלה:

היה ברשותי תכשיט ישן בעל ערך סנטימנטאלי שאיני נוהגת לענוד. במועד עריכת פוליסת הביטוח לתכולת הבית, שכחתי לציין את התכשיט. התכשיט אבד או נגנב. מה עלי לעשות?

תשובה:

פוליסת הביטוח התקנית לתכולת בית מגורים, מקצה חלק מסכום הביטוח (10%) לתכשיטים וחפצי ערך. אם לא דיווחת כלל על קיומם של תכשיטים ברשותך במועד עריכת הפוליסה, עדיין שמורה לך הזכות לתבוע בגין נזק גנבה או אבדן לתכשיטים בהסתייגות אחת-  גבול האחריות לפריט הוא 2% מסכום הביטוח לתכולה וחובת הוכחת הנזק (כמו תמיד) חלה על המבוטח. ערך סנטימנטאלי, לא יחושב באומדן הנזק לפיצוי. לכן, אם אכן קיים פריט מיוחד שכזה ברשותך, טוב יהיה לקבל טרם האירוע הערכת צורף מומחה ואז לקבל את הסכמת החברה ותנאיה לביטוח ערך מיוחד כמבוקש לגבי אותו פריט. ייתכן ותתבקשי להגן עליו בצורה מיוחדת (אחסון בכספת ביתית או בבנק למשל). חשוב לזכור כי הקצאת סכום הביטוח המבנית לתכשיטים באה על חשבון כלל סכום הביטוח לתכולה ולכן יש להגדיל את הסכום לביטוח שאר התכולה עד לערכה האמיתי.

התקנת אמצעי אבטחה על פי דרישות חברת הביטוח

שאלה:

לביתי חדר פורץ שגנב מסרטת וידאו ומצלמה והודעתי על כך לחברת הביטוח. הגנב נתפס ע”י המשטרה וקבלתי את החפצים חזרה. חברת הביטוח דרשה שאתקין מערכת אזעקה משוכללת ויקרה. האם להתעלם מהדרישה מאחר ולא תבעתי פיצוי?

תשובה:

מהות כל הסכם ביטוח הוא גישת שני הצדדים (חברת הביטוח והמבוטח) בתום לב לכריתת ההסכם (פוליסה). לפיכך מתחייב המבוטח לענות במלואן על כל השאלות הרשומות בהצעת הביטוח ולגלות כל סיכון שהיה מונע מחברת הביטוח לערוך את ההסכם לו היתה מודעת לקיומו של סיכון זה. פריצה או גניבה מבית מגורים נחשבת בצדק, להחמרת סיכון הרכוש בתוך תקופת הביטוח (ייתכן כי במקום החלה לפעול כנופיית פורצים חדשה) וחברת הביטוח מוכנה להמשיך ולקחת סיכון זה בתנאי שהרכוש אינו מופקר וההגנה עליו משתפרת (למשל התקנת מערכת אזעקה). ניתן להתמקח עם חברת הביטוח ביחס לסוג ההגנה הנדרשת (למשל התקנת סורגים בפתחים), אך בשום אופן אין זה מומלץ להתעלם מדרישת חברת הביטוח. ההתעלמות פוגמת קשות בהמשך הכיסוי הביטוחי וייתכן מאד כי במקרה הבא- תטען חברת הביטוח להעדר כיסוי בשל אי קיום תנאים מוקדמים. תשובה זו נכונה גם ביחס לכל החמרה בסיכון שהתרחשה בתקופת הביטוח .

שכר טרחת שמאי רכוש

שאלה:

העסק שלי נשרף. שמאי חברת הביטוח השאיר אותי ללא תשובות ממשיות. שמאים פרטיים הציעו לי עריכת חוות דעת משפטית מול חברת הביטוח תמורת 2-5% מהפיצוי שאקבל. האם זה תקין?

תשובה:

החוק והתקנות אינם אוסרים על עריכת הסכם בין “קונה מרצון לבין מוכר מרצון” שיתקבל לפי אחוזים מהיקף הפיצוי העתידי. קיימות בנושא זה פסיקות משפטיות הטוענות כי השמאי בהיותו מומחה בלתי תלוי, אמור לשמור על אובייקטיביות ללא משוא פנים ולפיכך שכר טרחתו (שאין מחלוקת כי היא מגיעה לו בדין) אמור להיות קבוע וידוע מראש לפי היקף עבודתו. דא עקה שבמקרים של נזק, אין מקרה דומה למשנהו וכל מקרה דורש כמות עבודה, מומחיות, סיוע מומחים, מעבדות וכיו”ב – ברמה שונה. קשה אפוא לדעת מראש את העלויות. יתר על כן, כאשר ניצב אדם מול הריסות עסקו, אין לא בדרך כלל משאבים מיותרים לממן בהם את העבודה הנחוצה בהעמדת חוות דעת שמאית הולמת. מסיבה זו מגולמים למשל דמי טרחת שמאי חברת הביטוח מראש, במחיר הפוליסה שנרכשה.

לפיכך, לעתים אין מנוס מעריכת הסכם עם שמאי פרטי על בסיס פיצוי עתידי וזה הרע במיעוטו, כאשר חובת ההוכחה על נכונות התביעה- חלה לעולם על התובע ומיצגיו.

 

 

 

admin
Author: admin