ביטוח אחריות מקצועית מיוחד לחברי איגוד השמאים

בינואר 2016 הושקה פוליסה אחריות מקצועית בחברת הביטוח AIG בחסות איגוד השמאים לחברי האיגוד בלבד.

מעבר לשלל ההרחבות, נתמקד כאן בשלוש הרחבות חשובות ומשמעותיות לפעילות השמאים בחיי היום יום:

  • הביטוח כולל את אחריות משרד השמאים כולל כל העובדים, השמאים והפרילנסרים. לא צריך לנקוב בשמות העובדים והשמאים על מנת לכלול אותם בכיסוי כנהוג אצל מבטחים אחרים. כמו כן, כולל הביטוח אחריות  לגבי שמאים שממונים על ידי המבוטח לביצוע עבודה ספציפית וכן כיסוי  לשמאים שאינם שכירים במשרד אלה עצמאיים תמורת חשבונית כל האמור ללא תוספת פרמיה.
  • הביטוח כולל את אחריות השמאי כלפי מומחה שאותו מינהל טיפול בתיק מסוים. המומחה יכול שיהיה מהנדס, קונסטרוקטור או כל בעל מקצוע  אחר.
  • במקרה של מחלוקת בתביעה, תכריע בסוגיה ועדה פריטטית שתורכב  מנציג איגוד השמאים, נציג סוכנות הביטוח ונציג חברת הביטוח.

הרחבות עיקריות נוספות:
קניין רוחני
דיבה והשמצה- לשון הרע
מרמה ואי יושר של עובדים
הוצאות הגנה
אובדן מסמכים/מדיה דיגיטלית
כיסוי הפרת פרטיות
כיסוי חריגה בסמכות
הרחבה לכיסוי אוטומטי לחברת בת
הרחבת שותפים נכנסים/יוצאים
כיסוי לעיזבון/ יורשים חוקיים
תקופת גילוי מוארכת

אין אף פוליסת אחריות מקצועית לשמאים בישראל מורחבת כפוליסה זו.

תהליך ההצטרפות הוא קל ומהיר, באמצעות מגע עמיר סוכנות לביטוח בע”מ, הגב’ טל גמרסני טל’ 03-5012270

לפנייה לטל באמצעות המייל, הקישו כאן. 

ממשו זכותכם להצטרפות!

קרן גדיש
Author: קרן גדיש