אסיפת בחירות – 22.7.24

שימו לב! על פי תקנון האיגוד, חבר שלא ישלם דמי חבר לשנת 2024 -
לא זכאי להגיש מועמדות להיבחר למוסדות האיגוד ולא זכאי לבחור.

המועמדים למוסדות האיגוד:

יו”ר

חבקין דורון

קרן אלון

סגן יו”ר

גורביץ אורי

מלכה יצחק

מנו שבתאי

גזבר

עטיה שאול

ועדת ביקורת

בן אבי מודי

בן בכר ניסים

גולדשטיין ליאור

בית הדין המשמעתי

דגון יצחק

דוד מתן

בית הדין לערעורים

גלנצר חיים

ועד ענף רכב

אביב אוהד

אביגל יובל

אמרן אלי

אפרתי יורם

בודוניוק דורון

ביטון אורי

בן אברהם אביב

גלזר ליאור

גרוסהויס נדב

וולף דן

ויס עמיקם

ויצמן מאיר

טל מוטי

חטב יגאל

חרמוני ארז

יגן יהודה

עבאדי יניב

ועד ענף צמ”ה

מרון יצחק

מדר עמוס

פסו משה

ועד ענף רכוש

הינדי אשר

הרשקו צביקה

כהן עזרא

נחום שמעון

סגמן רועי

פלד אורן

ועד ענף חקלאות
וינברגר דן

ישרים בנימין

כהן רונן

סלומון אלי

עדי אודי

רגב עמוס

שפיר יעקב

ועד ענף ימי

זיידנברג חיים

פודולי שחר

פרומר דני

קרן גדיש
Author: קרן גדיש