26.2.15 האם לחברת ביטוח אחריות נזיקין כלפי צד ג’ למי שרכש ממנה רכב בשרשור ניזוק בתאונה ולא תוקן כדין

26.2.15 האם לחברת ביטוח אחריות נזיקין כלפי צד ג' למי שרכש ממנה רכב בשרשור ניזוק בתאונה ולא תוקן כדין