ראשי » פסקי דין » עדכוןפסיקה – שיקול דעת שמאי בקביעת שעת עבודה