ייעוץ משפטי

  • ייעוץ ראשוני ללא תשלום
  • וועדות מקצועיות שמטרתן לפתור מחלוקות בין שמאים חברי איגוד, לפתור מחלוקות בין שמאים למוסכים, לסייע בפתרון מחלוקות הנוגעות לצדדים מקצועיים בתחום שמאות הרכב אצל גורמים חיצוניים כגון: חברות ביטוח, מבוטחים ובתי המשפט. מתן מידע עדכני ושוטף בזמן אמת