זכויות המבוטחים

כיצד כדאי לנהוג כאשר רכבם ניזוק?

לפניות הציבור איגוד השמאים, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון וחברות הביטוח, הקישו כאן.