Uncategorized

מוסדות האיגוד יו”ר האיגוד – עזרא שוהם 02-6738111 סגן יו”ר האיגוד- עו”ד דורון חבקין  03-5611278

הודעות

הודעות השתלמות לשמאי הרכב השתלמות חובה  לשמאי הרכב מטעם משרד התחבורה תצא בקרוב לדרך. ההשתלמות שהינה בהיקף של 24 שעות לימוד אקדמיות, תכלול נושאי לימוד מעניינים ומגוונים ותלווה בתכנת לימוד אינטרנטית מקוונת – E-LEARNING. ההשתלמות תועבר על ידי המכללה הטכנולוגית לרכב של איגוד המוסכים בארבעה אזורים בארץ- ת”א, ירושלים, חיפה וב”ש. מצ”ב תכנית ההשתלמות וטופס …

הודעות לקריאה »