ענפים

ענף צמ”ה

ענף ביטוח ציוד מכני הנדסי –  צמ”ה  נכלל בתוך ענף ביטוח הנדסי הכולל גם ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח שבר מכני וביטוח ציוד אלקטרוני. מסיבה זו לא ניתן לבדל פרמיות ותביעות בענף זה, בניגוד לענפים אחרים לגביהם קיים רישום נפרד. רשימת הכלים המוגדרים כצמ”ה לפי הגדרתו בתקנות רישום ציוד הנדסי, תשי”ט-1959 כוללת: טרקטור זחלי או אופני …

ענף צמ”ה לקריאה »

ענף ימי

ענף הביטוח הימי דורש התמחות מיוחדת מצד כל העוסקים בו. ענף זה כולל ביטוח רכוש בהעברה ימית ואווירית וביטוח כלי טיס וכלי שיט וכן ביטוח אחריות חוקית. מתי ניעזר בשמאי ימי? כאשר נרצה לתעד סחורה בטרם היא יוצאת בהובלה ימית או אווירית, כדי שבמקרה והיא תינזק נוכל להעריך את הנזק, כאשר סחורה שהובלה דרך הים …

ענף ימי לקריאה »

ענף חקלאות

שמאי האיגוד פועלים כיום עבור חברות הביטוח, חברות תשתית, המגזר הפרטי ובתי משפט – כבוררים בסוגיות של נזקי חקלאות. בהפקעות קרקע עוסקים השמאים באומדן הגידולים והמחוברים שנעקרים עבור ההפקעה. איגוד השמאים פועל על מנת ששמאי החקלאות שלו יוכרו ע”י משרד החקלאות. זאת על מנת שבאירועים של קטסטרופה, המדינה תפנה גם אל שמאים אלה ולא ישר …

ענף חקלאות לקריאה »

ענף רכוש

שמאי רכוש עוסק בהערכת שווי כספי (שומה) של רכוש, זכויות או מוניטין או נזק שנגרם להם. השמאי עוסק בהערכת שוויו של רכוש לצורך ביטוחו או לכל צורך אחר (ערך נכס למכירה, ערך נכס לבטוחה כלשהי וכדומה). שמאי הרכוש עוסק בהערכת רכוש ונזקים לרכוש כללי (למעט מקרקעין) שנגרמו עפ”י רוב עקב אש, פריצה, אבדן רווחים ועוד. …

ענף רכוש לקריאה »

ענף רכב

שמאי רכב קובע הערכת עלות התיקון של רכב שנפגע בתאונה. באחריותו לתת חוות דעת אובייקטיבית בעניין זה. בנוסף, שמאי רכב קובע את מחיר השוק של רכב משומש, שיעור ירידת ערך בגין נזקי תאונת דרכים וכן שומה של נזקים, פגמים או ליקויים ברכב חדש או משומש. כן תתבקש חוות דעת שמאי רכב בנושאים טכניים שונים ואף …

ענף רכב לקריאה »