מן התקשורת

מבוטח שיתקן את רכבו במוסך פרטי ויפוצה בהתאם לתנאי מוסך הסדר, ישלם השתתפות עצמית כמו במוסך הסדר

כך בטיוטת הוראות שפרסמה רשות שוק ההון, שגם מציעה לבטל את הגדרת “אובדן גמור להלכה” במקרים של נזק לרכב הנמוך מ-60% | החברות לא יוכלו לקזז מהתשלום המגיע למבוטח מעבר לתקרת הפחתה שתאושר מול הרשות. לקריאה לחץ כאן

איגוד החלפים לרכב הצטרף למאבק לביטול מדיניות החלפים של חברות הביטוח

יו”ר איגוד יבואני הרכב, יוסי סקורניק, פנה לשרת התחבורה לפעול לביטול קיזוז ממחירי החלפים, לאסור שיווק פוליסות סגורות, ולהגביל את ההטבה בהשתתפות העצמית בעת פנייה למוסך הסדר. לשכת סוכני הביטוח ואיגודים נוספים הוציאו פנייה דומה לפני כשלושה שבועות. לקריאה לחץ כאן

במאבק על מחירי חלפי הרכב, איגוד המוסכים מנסה לגייס את תמיכתה של רגב

כבר יותר משנה שהמוסכים מנהלים מאבק מול חברות הביטוח בניסיון להחזיר את המצב לקדמותו, ולמנוע מהחברות לקבוע את מחירי החלפים במוסכים. חברות הביטוח זכו לתמיכה של אגף שוק ההון והביטוח באוצר, ובמוסכים ניסו לגייס רגולטור אחר: שרת התחבורה, מירי רגב. ארגונים אחרים, כמו לשכת סוכני הביטוח, איגוד קציני הבטיחות ואיגוד השמאים, דווקא הצטרפו לעמדת איגוד …

במאבק על מחירי חלפי הרכב, איגוד המוסכים מנסה לגייס את תמיכתה של רגב לקריאה »

המבטחת לא יכולה לקזז מהתגמולים מהמבוטח כשהמוסך שאינו בהסדר לא מסכים שהיא תספק את החלפים בעצמה

מבוטח שרכבו ניזוק בתאונה תבע בגין תשלום חלקי של תגמולי הביטוח ובית משפט דחה את טענות ביטוח ישיר לפיהן פעלה בהתאם לחוק והקטינה את עלות הנזק, בית המשפט קבע כי הצרכן לא יכול ולא צריך לנהל מו”מ עם המוסף או ספק החלפים, בעיקר כשהנתבעת לא הוכיחה שמנגנון זה נמצא בפוליסה. לקריאה לחץ כאן

המבטחת לא יכולה לקזז מהתגמולים למבוטח כשהמוסך שאינו בהסדר לא מסכים שהיא תספק את החלפים בעצמה

התקבלה תביעה נגד ביטוח ישיר – המבטחת לא יכולה לקזז מהתגמולים למבוטח כשהמוסך שאינו בהסדר לא מסכים שהיא תספק את החלפים בעצמה. מבוטח שרכבו ניזוק בתאונה תבע בגין תשלום חלקי של תגמולי הביטוח ובית משפט דחה את טענות ביטוח ישיר כי פעלה בהתאם לחוק והקטינה את עלות הנזק, בית המשפט קבע כי הצרכן לא יכול …

המבטחת לא יכולה לקזז מהתגמולים למבוטח כשהמוסך שאינו בהסדר לא מסכים שהיא תספק את החלפים בעצמה לקריאה »

השופטת הודתה שפסק דינה לא צודק אך נכון משפטית. העליון: הוא גם לא נכון משפטית

חברת ביטוח ערערה לבית המשפט המחוזי במקרה שבו לא הוצגה קבלה על תיקון של רכב לאחר תאונה, ובו קבעה השופטת כי לא מגיע למבוטחת דבר. בבית המשפט העליון, הרכב של שלושה שופטים הפך את פסק הדין. לו היו מתייחסים לחוק חוזה הביטוח, שלוש ערכאות היו נחסכות. לקריאה לחץ כאן

הרשות הודיעה על כוונה להטיל על איילון ביטוח קנס בסך 2 מיליון ש”ח בגין הכשלים בפרשת האובדנים בתביעות רכב

רשות שוק ההון הודיעה לאיילון ביטוח כי בכוונתה להטיל עיצום כספי על החברה בסך כולל של 2 מיליון ₪, בעקבות ממצאי הביקורות שנערכו בחברה בנושא אובדנים (טוטאל לוס) בתביעות רכב. על פי הדיווח של איילון, החברה רשאית להביא בפני נציגי הממונה טענותיה בעניין, לרבות בדבר התקיימותן של אמות מידה ושיקולים להפחתת העיצום הכספי. לקריאה לחץ כאן