מן התקשורת

חברת הביטוח סירבה לפצות את המבוטחת שנפגעה בתאונה ואימצה את גרסת הנהגת הפוגעת

כלל ביטוח השתמשה במספר הרכב של הנהגת הפוגעת שהמבוטחת מסרה, איתרה אותה ואימצה כמוצאת שלל רב את גרסתה, שהיא רק נצמדה לרכב של המבוטחת ולא פגעה בו. המבוטחת לא נרתעה ופנתה לבית המשפט. לקריאה לחץ כאן

שקיפות במוסך, סנקציות על יבואנים: התיקונים המוצעים בחוק רישוי רכב

במשרד התחבורה מבקשים לבצע תיקונים בחוק רישוי רכב – חלקם מרחיקי לכת; בין השאר, היבואנים יחויבו למסור לגורמים חיצוניים את המידע לגבי מחירי החלפים לצורך פיתוח מאגרי מידע; יבואנים ויצרנים יידרשו להתחייב שלא לסכל יבוא מקביל; ויבואן רכב זעיר יצטרך לחדש את הרישיון מדי שש שנים, במקום שנתיים כיום. לקריאה לחץ כאן

הצעת חוק: הצינון לרגולטורים פיננסיים יוארך ל-3 עד 5 שנים מפרישתם

בנק ישראל ומשרד האוצר צפויים להתנגד להצעת החוק, שתועלה לוועדת השרים לענייני חקיקה. עוד לפני הארכת תקופת הצינון התקשו שרים לאייש משרות בכירות בשירות הציבורי. הצעת החוק תחול על מנהל רשות התחרות, יו”ר הרשות לניירות ערך, מנהל רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון, המפקח על הבנקים בבנק ישראל והמפקח על נותני שירותים פיננסים. לקריאה לחץ כאן

מבוטח שיתקן את רכבו במוסך פרטי ויפוצה בהתאם לתנאי מוסך הסדר, ישלם השתתפות עצמית כמו במוסך הסדר

כך בטיוטת הוראות שפרסמה רשות שוק ההון, שגם מציעה לבטל את הגדרת “אובדן גמור להלכה” במקרים של נזק לרכב הנמוך מ-60% | החברות לא יוכלו לקזז מהתשלום המגיע למבוטח מעבר לתקרת הפחתה שתאושר מול הרשות. לקריאה לחץ כאן

איגוד החלפים לרכב הצטרף למאבק לביטול מדיניות החלפים של חברות הביטוח

יו”ר איגוד יבואני הרכב, יוסי סקורניק, פנה לשרת התחבורה לפעול לביטול קיזוז ממחירי החלפים, לאסור שיווק פוליסות סגורות, ולהגביל את ההטבה בהשתתפות העצמית בעת פנייה למוסך הסדר. לשכת סוכני הביטוח ואיגודים נוספים הוציאו פנייה דומה לפני כשלושה שבועות. לקריאה לחץ כאן

במאבק על מחירי חלפי הרכב, איגוד המוסכים מנסה לגייס את תמיכתה של רגב

כבר יותר משנה שהמוסכים מנהלים מאבק מול חברות הביטוח בניסיון להחזיר את המצב לקדמותו, ולמנוע מהחברות לקבוע את מחירי החלפים במוסכים. חברות הביטוח זכו לתמיכה של אגף שוק ההון והביטוח באוצר, ובמוסכים ניסו לגייס רגולטור אחר: שרת התחבורה, מירי רגב. ארגונים אחרים, כמו לשכת סוכני הביטוח, איגוד קציני הבטיחות ואיגוד השמאים, דווקא הצטרפו לעמדת איגוד …

במאבק על מחירי חלפי הרכב, איגוד המוסכים מנסה לגייס את תמיכתה של רגב לקריאה »

המבטחת לא יכולה לקזז מהתגמולים מהמבוטח כשהמוסך שאינו בהסדר לא מסכים שהיא תספק את החלפים בעצמה

מבוטח שרכבו ניזוק בתאונה תבע בגין תשלום חלקי של תגמולי הביטוח ובית משפט דחה את טענות ביטוח ישיר לפיהן פעלה בהתאם לחוק והקטינה את עלות הנזק, בית המשפט קבע כי הצרכן לא יכול ולא צריך לנהל מו”מ עם המוסף או ספק החלפים, בעיקר כשהנתבעת לא הוכיחה שמנגנון זה נמצא בפוליסה. לקריאה לחץ כאן