הודעות

הנפקת כרטיסי חבר לחברי האיגוד

חברים אשר שילמו השנה דמי חבר לשנת 2023, מתבקשים לשלוח למשרדי האיגוד באמצעות המייל תמונה לצורך הנפקת כרטיס חבר. להלן דוגמא לתעודת החבר: ש לשלוח את התמונה עד לתאריך 17.8.23לשליחה למשרדי האיגוד באמצעות המייל הקש כאן.מי שעדיין לא שילם דמי חבר לשנת 2023, מתבקש להסדיר את התשלום. לשם כך, יש למלא את הטופס המצ”ב ולהעבירו במייל חוזר או …

הנפקת כרטיסי חבר לחברי האיגוד לקריאה »

הפרה שיטתית של הוראות רשות שוק ההון בנוגע למעמד שומת שמאי החוץ

בימים אלה מתמודדים שמאי הרכב עם מדיניות חדשה מצד מבטחות רבות הקובעות כי מחיר החלפים אותו תשלם המבטחת למבוטח יקבע בהתאם למחיר בו נמכר החלק על ידי ספק חלפים עמו יש למבטחת הסדר. במקרים אחרים התקבלה הודעה כי על אספקת חלקי החילוף למוסך תעשה על ידי הספק עמו התקשרה המבטחת. לכאורה סותרת הוראה זו חוזרים …

הפרה שיטתית של הוראות רשות שוק ההון בנוגע למעמד שומת שמאי החוץ לקריאה »

מצגות מכנס ענף חקלאות בפקולטה לחקלאות – אוקטובר 2021

מרק פרל, מנהל תחום  אגרו-מטאורולוגיה האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות : מעבר להשקייה בעזרת התאדות מחושבת   אגרונום רוברטו נתן, מדריך שירות שדה בשה”מ: האמצעים העומדים לרשות החקלאי לבקרת ההשקיה   ישראל טאובר, חברת תמה: טכנולוגיות חישה מרחוק לשמאות חקלאית.