הודעות

הפרה שיטתית של הוראות רשות שוק ההון בנוגע למעמד שומת שמאי החוץ

בימים אלה מתמודדים שמאי הרכב עם מדיניות חדשה מצד מבטחות רבות הקובעות כי מחיר החלפים אותו תשלם המבטחת למבוטח יקבע בהתאם למחיר בו נמכר החלק על ידי ספק חלפים עמו יש למבטחת הסדר. במקרים אחרים התקבלה הודעה כי על אספקת חלקי החילוף למוסך תעשה על ידי הספק עמו התקשרה המבטחת. לכאורה סותרת הוראה זו חוזרים …

הפרה שיטתית של הוראות רשות שוק ההון בנוגע למעמד שומת שמאי החוץ לקריאה »

מצגות מכנס ענף חקלאות בפקולטה לחקלאות – אוקטובר 2021

מרק פרל, מנהל תחום  אגרו-מטאורולוגיה האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות : מעבר להשקייה בעזרת התאדות מחושבת   אגרונום רוברטו נתן, מדריך שירות שדה בשה”מ: האמצעים העומדים לרשות החקלאי לבקרת ההשקיה   ישראל טאובר, חברת תמה: טכנולוגיות חישה מרחוק לשמאות חקלאית.

פניית פורום שירותי גרירה ותשובת האיגוד

מובאת לידיעתכם פניית פורום שירותי הגרירה בלשכות המסחר לענף הרכב באיגוד השמאים ותשובת היועץ המשפטי של האיגוד, עו”ד שלמה תוסייה – כהן בשם ענף הרכב באיגוד, בנושא שבנידון. לפניית פורום חברות הגרירה לאיגוד השמאים הקישו כאן. לתשובת איגוד השמאים הקישו כאן.