מטרות האיגוד

בין מטרותיו העיקריות של האיגוד (המפורטות בתקנון האיגוד):

  • הגנה וקידום ענייניהם המקצועיים והאחרים של חבריו.

  • לפעול למען העשרת הידע של החברים, הקניית השכלה וידע מקצועי הדרוש לעיסוק במקצוע השמאות לענפיו.

  • לפעול למען הסדר העיסוק בחוק.

  • לפעול בשיתוף פעולה עם המבטחים, הרשויות המוסכמות, הגופים והמוסדות בכל הנוגע למקצוענו.

 

רקע והשכלה מקצועית

איגודנו משמש כשותף בכיר ופעיל (באמצעות חלק מחברי האיגוד) במוסדות ההשכלה לשמאות כגון:

  • המכללה לביטוח בנושאי השמאות: האלמנטארית והחקלאית (כולל לימודי ב.א. בביטוח).

  • הטכניון ומוסדות לימוד מאושרות בנושא: לימודי שמאות רכב דו-שנתי.

  • מכללת עדיף ומכללות נוספות בהן קיים מסלול לימודי רכוש מאושר ע”י משרד העבודה.

  • משרד התחבורה בנושא: הכנת תכניות הלימודים לשמאי הרכב, אתיקה וכו’

 

השכלה כללית ומקצועית
חברי האיגוד הינם בוגרי אחד או יותר ממוסדות ההשכלה הנ”ל, וביניהם מומחים בענפי המקצוע השונים. בנוסף להשכלתם והתמחותם בנושאי השמאות הייחודיים, רבים מחברי האיגוד, על ענפיו השונים, הינם בעלי השכלה אקדמית (עיונית ומקצועית) בתחומים שונים וביניהם: מהנדסים, עו”ד, כלכלנים, אגרונומים,הנדסאים ועוד.


חברי האיגוד נדרשים להתעדכנות בידע המקצועי בתחומים חדשים ונוספים במסגרת השתלמויות איגודיות, ימי עיון וסמינרים, גם ע”י מומחים המובאים מבחוץ.

 

לפי מידע שנאסף ונכתב ע”י מר אבי בן-שמואלמנכ”ל איגוד השמאים משנת 1990 עד 2005 ועמית כבוד