וועדות מקצועיות

ענף הרכב:

וועדה מקצועית ארצית

הוועדה עוסקת בבדיקת מחלוקות בין שמאים ובקביעת הפיצוי שמגיע בגין נזק כלשהו בין שמכוסה ע”י ביטוח ובין שלא מכוסה. בין שנגרם ע”י תאונת דרכים ובין מחמת אירוע אחר כלשהו. 

וועדה מקצועית אזורית

תפקיד וועדה זאת הוא לדון בתיקים בנושאי שמאות רכב המובאים בפניה. הוועדה מטפלת בתלונות של מבוטחים, חברות ביטוח ובתי משפט הנוגעות לאזורה. כן, מטפלת הוועדה בבדיקת חוות דעת שיש עליהן ערר ע”י גורם כלשהו.

וועדת בוררות שומה (בין איגוד המוסכים לאיגוד השמאים)

במקרה של מחלוקת בין שמאי חבר איגוד השמאים ומוסך חבר איגוד המוסכים, רשאים השמאי ו/או המוסך להגיש בקשה למינוי וועדת בוררות שומה שתכריע במחלוקת המדוברת.

ענף צמ”ה וציוד חקלאי:

וועדה מקצועית ארצית

ענף צמ”ה וציוד חקלאי כולל את המוסד: “וועדה מקצועית” שתפקידה הוא ללבן בעיות מקצועיות שהוגשו במסגרת תלונה ו/או בקשה כלפי חבר איגוד מהענף.

ענף רכוש:

וועדה מקצועית ארצית

ענף רכוש אלמנטרי כולל את המוסד: “וועדה מקצועית” שתפקידה הוא ללבן בעיות מקצועיות ו/או לקדמן ולטפל בתלונות שהובאו בפניה כנגד שמאי חבר האיגוד בענף.

 רשאים להגיש תלונות:  שמאי חבר ענף, מבטח, סוכן, מבוטח, לקוח של שמאי (בנושא הזמנתו) ובעל עניין, הרואה עצמו נפגע מהחלטתו של השמאי.                                                  

דרכי התקשרות