אודות האיגוד

איגוד השמאים בישראל הנו גוף השמאות היציג הגדול ביותר בישראל, מבחינת מספר השמאים המאוגדים בו הפעילים בענפי שמאות רבים ברחבי הארץ. חברי האיגוד הם שמאים עצמאיים, בעלי משרדים, ושכירים העובדים ו/או מופעלים ע”י משרדי שמאים ברחבי הארץ, חלק מהשמאים, עוסקים ביותר מענף אחד. התארגנות השמאים החלה בשנת 1950. כיום מושתתת פעילות האיגוד על פי תקנון העמותה המחייב את חבריו. הפעלת האיגוד כגוף מבוצעת ע”י חברי הועד המרכזי והנשיאות המבצעת את החלטותיו. חברי הועדים נבחרים בבחירות, אחת לשנתיים כאשר לכל ענף נציג בוועד המרכזי (כל החברים פועלים בהתנדבות). האיגוד מעסיק בשכר בעלי מקצוע נדרשים כגון: יועץ משפטי, רואה חשבון וכו’. האיגוד מפעיל ועדי ענפים וגם וועדות מקצועיות ייחודיות המטפלות במחלוקות שבין שמאים לבין: חברי איגוד המוסכים, חברות ביטוח, סוכני ביטוח, עורכי דין, מבוטחים וכן על פי בקשות בתי המשפט השונים ברחבי הארץ לבוררות, גישור והגשת “חוות דעת מומחה”. האיגוד פתוח לכל אדם החפץ להימנות על חבריו, כפוף לתנאי הקבלה המקצועיים, ההשכלה והתנאים הנוספים הנדרשים על פי תקנון האיגוד.