מוסדות האיגוד

יו"ר האיגוד – עזרא שוהם 02-6738111

סגן יו"ר האיגוד- עו"ד דורון חבקין  03-5611278