ידיעות 4.2.19 א. המוסכים בעתירה למשרד התחבורה חברי המועצה המייעצת לשמאי רכב נבחרו שלא כדין