תשלום דמי חבר לשנת 2023

תשלום דמי החבר עבור שנת 2023 הינו בסך 1,200 ₪ לחברים בענף אחד, ובתוספת 200 ₪ עבור חברות ביותר מענף אחד (מקסימום 1400 ₪, הענפים רכב וצמ”ה נחשבים ענף אחד לעניין זה).

התשלום לגמלאי הינו מחצית מהסכום הנ”ל.

התשלום נחשב כהוצאה מוכרת.

נודה לך על תשלום באמצעות כרטיס אשראי.

לשם כך, יש למלא את הטופס המצ”ב
ולהעבירו במייל חוזר או לפקס: 03-5615515

ניתן גם לשלם טלפונית ביצירת קשר עם משרד האיגוד: 03-5615516,  03-5615576

בברכת חברים,
הנהלת איגוד השמאים בישראל.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש