תשלום דמי חבר לשנת 2021

אנו פונים אליכם בבקשה לדאוג לתשלום דמי החבר לשנת 2021.

תשלום דמי החבר עבור שנת 2021 הינו בסך 1,200 ₪ לחברים בענף אחד, ובתוספת 200 ₪ עבור חברות ביותר מענף אחד (מקסימום 1400 ₪ , הענפים רכב וצמ”ה נחשבים ענף אחד לעניין זה).

התשלום לגמלאי הינו מחצית מהסכום הנ”ל.

התשלום נחשב כהוצאה מוכרת.

נודה לכם על תשלום באמצעות כרטיס אשראי.

לשם כך, יש למלא את הטופס המצ”ב

ולהעבירו במייל חוזר או לפקס: 03-5615515

ניתן גם לשלם טלפונית ביצירת קשר עם משרד האיגוד: 03-5615516 03-5615576

קרן גדיש
Author: קרן גדיש