תושבי הגולן: “לא קודחים לפני שמדברים”

בקרוב יחלו קידוחי הניסיון לחיפוש נפט בגולן שיבוצעו ע”י חברת אפק.

תושבים בגולן ופעילי סביבה טוענים כי לא היו מעורבים בקבלת ההחלטות

וכי התכנית תסכן את בריאות התושבים, החקלאות ומקורות המים.

לקריאת הכתבה

admin
Author: admin