שקיפות במוסך, סנקציות על יבואנים: התיקונים המוצעים בחוק רישוי רכב

במשרד התחבורה מבקשים לבצע תיקונים בחוק רישוי רכב – חלקם מרחיקי לכת; בין השאר, היבואנים יחויבו למסור לגורמים חיצוניים את המידע לגבי מחירי החלפים לצורך פיתוח מאגרי מידע; יבואנים ויצרנים יידרשו להתחייב שלא לסכל יבוא מקביל; ויבואן רכב זעיר יצטרך לחדש את הרישיון מדי שש שנים, במקום שנתיים כיום.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש