שינוי מדיניות הפיצוי על נזק לרכב: לשכת סוכני הביטוח מאיימת בנקיטת צעדים משפטיים נגד המבטחות

איגוד השמאים דורש התערבות מיידית של רשות שוק ההון במדיניות המבטחות להעמיס על המבוטח את התייקרות החלפים.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש