ראשי » שמאים מכריעים – מרכז

שמאים מכריעים – מרכז

שם משפחה שם פרטי טלפון פקס נייד מייל
אגרנט אליהו 03-9702472 09-9553107 053-7737363 agranat@012.net.il
אלוני צור 09-9745551 09-8913939 050-7888267 tsuraloni@gmail.com
אליאס יעקב 03-9041121 03-9312493 050-5242363 eliasy202@gmail.com
אסרף שלמה 09-7407979 09-7407868 050-5240258 shlomo@asraf.co.il
אפרתי יורם 03-9342426 03-9304692 057-7400222 efratias@netvision.net.il
ביטון אורי 03-9272446 03-9245444 052-3985445 bitton.uri@aig.com
בן אברהם אביב 03-6199357 03-6162585 057-5517110 aviv@aviv-shamaut.co.il
בן יואל יורם 03-5560033 03-5560033 050-5306565 yorambenyoel@bezeqint.net
ברדה שרון 03-5562623 03-5562626 057-7747455 sharon-ba@bezeqint.net
גולד דניאל 053-7508373 03-5637340 053-7508373 danigo@migdal.co.il
גולדשטיין זיו 03-6241666 03-6240239 050-6717222 zivgo@zahav.net.il
גליק זאב 03-6879153 03-5379796 052-3900084 z-glick@barak.net.il
דרנוב ישראל 03-9666463 09-9546855 054-6697266 israel@omdanim.co.il
וסרצוג חנוך 03-6745228 03-5744658 052-2580351 wasserzug.hanoch@gmail.com
וקסלר עמי 03-9692123 03-9676224 054-7490451/8 ami-vs@012.net.il
חן עזרא 09-7681888 09-7681222 057-7796436 e_chen45@netvision.net.il
יפת ארז 03-5032369 03-5018384 052-6282680 yerez@netvision.net.il
כהן חיים 03-6588156 03-9470657 052-6281506 cohen.haim@bezeqint.net
כחלון עמוס 03-6744462 03-5746543 052-3863206 amos_k@zahav.net.il
לב-אור אברהם 03-5613020 03-5612090 053-7720160 avi@lev-or.co.il
לבנטר שלומי 03-9565315 03-9565549 052-3251494 shlomi@laventer.co.il
לוי אפרים 03-9516866 03-5916867 052-2909073 levieffi@bezeqint.net
לוי דקל 076-8866669 03-5637970 053-7508370 dekell@migdal.co.il
לוי אמנון 09-9553240 09-9546855 054-6697269 omdanim@omdanim.co.il
מוסקל נתן 03-9504981 03-9505180 057-7335323 nmuskal@netvision.net.il
מרום אמיתי 03-5626455 03-5626455 053-7583079 blazam@bezeqint.net
מרון יצחק 09-7484499 09-7484041 050-6918105 dor_siri@netvision.net.il
ניב רון 03-5037060 03-5034233 054-4771443 niv555@015.net.il
נידם אשר 09-7441865 09-7469419 052-6720720 asher-n@012.net.il
נתן שלמה 03-6920911 03-5637970 050-5306914 shlomo_n@eliahu.com
צולשיין עמוס 08-8591492 153-88591492 050-5274311 am-shamy@zahav.net.il
קשת יואב 03-6393111 03-6391825 057-7595959 yoav@keshet-in.co.il
ראובן שלום 09-7670033 03-9245444 052-2304088 shalom.reuven@aig.com
שושן יצחק 03-6471607 03-6471607 052-7982877 itzik4434@gmail.com
ששון רונן 09-7676829 153-9-7676829 052-5554291 saronen@gmail.com