רשימת שמאים – טיוטת רשות שוק ההון

איגוד השמאים סבור, כי טיוטת החוזר שהוציאה רשות שוק ההון בתחום ביטוח רכב רכוש, היא כניעה מוחלטת לרצון המבטחות לשלוט שליטה מוחלטת בתיקון התאונות, תוך ריסוק המעמד של שמאי הרכב ופגיעה בעצמאותם, הכול כדי להביא להורדת עלות התיקון על חשבונו של המבוטח אשר ביטח את רכבו אצל אותה מבטחת.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש