ראשי » לכתבות נוספות » רשות ההגבלים מגבילה את פעילות האיגודים העסקיים בממשלה

רשות ההגבלים מגבילה את פעילות האיגודים העסקיים בממשלה

גילוי דעת חדש של רשות ההגבלים אוסר בין השאר על איגודים עסקיים
 להציג לגורמים שלטוניים עמדה שאינה מייצגת את רוב חברי הענף

לקריאת הכתבה