רולטת כביש

הרפורמה המסתמנת בשוק הרכב מחוללת סערה. השחקנים הראשיים אינם מרוצים, בעיקר השמאים שמוחים נגד מנגנון הבחירה האקראית. יהודה יגן: אופן יצירת הכנסותיו של שמאי רכב יהיה דומה לעמידה סביב גלגל הרולטה.
קרן גדיש
Author: קרן גדיש