קריסת מבנים – סנונית ראשונה של פתרון? או המשך קיבוע המצב הקיים??

מאת עו”ד תום זגול, חבר ועד ענף רכוש באיגוד השמאים

אתמול (10.5.22) פרסמה רשות ההון “טיוטת תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשפ”ב 2022”

במסגרת הטיוטה כפי שכתוב בסעיף “מטרת ההוראות” – בעקבות מספר אירועים של קריסת מבנים… שלא כתוצאה מרעידת אדמה, ובעקבות אי בהירות לגבי הכיסוי הביטוי למבנים אלה…” מציעה הרשות להוסיף הרחבות לפוליסה וכן להגדיר את המושג “התפוצצות” אליו פנו בעלי הדירות הניזוקות במטרה למציאת כיסוי.

לאור כך, פנינו לעו”ד תום זגול, מנכ”ל ובעלים של משרד שמאים ZAGUL, שעובדים בימים אלו על פתרון גלובלי וגיוס מבטחי המשנה לנושא, לראות האם ניתן כבר להיות אופטימיים והאם הפתרון מעבר לפינה, ולהלן התייחסותו-

לאחר למידת ההצעה, נראה כי הרשות מבקשת להוסיף הרחבה בדמות “ביטוח לנזק משמעותי לדירה מכל סיבה” תחת מגבלה אחת כי היקף הנזק יהיה לכל הפחות בשיעור של 70% מסכום ביטוח הדירה.

כבר בדברי ההצעה נראה כי לוקה היא בחסר שכן מחד כותבת היא כי הסכום הכולל מוגבל לסכום ביטוח הדירה (כאמור תוך תנאי לנזק שאינו פחות מסכום השווה ל 70% מסכום הביטוח), מאידך, נכתב כי תגמולי הביטוח יכללו “הוצאות מומחים” שונים, “פינוי הריסות”, וכן דיור חלופי..

נזכיר כי עניין “הוצאות מומחים” ו”פינוי הריסות” לקוחים מעולם הביטוחים העסקיים, אך שם הינם סכום נפרד מעל לסכום הביטוח הנקוב עבור הרכוש עצמו.

זאת ועוד, כי “הוצאות דיור חלופי” כבר היום בפוליסת הדירה עומדות בפני עצמן ואינן כפופות לסכום הביטוח הכולל של הרכוש עצמו.

בנוסף לאמור לעיל, אומנם על פניו מדובר בפתרון מעניין, אך כזה המעלה מספר שאלות המציבות את היתכנותו בספק-

ראשית, כפי שהסברנו במספר פורומים בהם הופענו וכתבנו, “גלגול” כלל עלויות ההרחבה לפתחם של המבוטחים בעייתי מאוד שכן סביר כי דווקא המבוטחים אשר יזדקקו להרחבה זו, הינם מבוטחים אשר מתגוררים בבתים במצב תחזוקתי ירוד אשר ככל נמצאים באזורים סוציו אקונומיים נמוכים יותר, האם נכון להשית דווקא עליהם את העלויות?

שנית, האם חובה על כל מבטחת ליתן הרחבה זו בלא כל תנאי או בדיקה?

לטעמי לא יימצא מבטח אשר ימכור כיסוי שכזה במחירים סבירים (בהמשך לפסקה לעיל) טרם יבקש לבדוק את מצב הנכס טרם תחילת הביטוח – שהרי ביטוח כל הסיכונים לקוח בעיקרו מעולם הביטוחים העסקיים וטומן בחובו את ידיעת המבטח את הסיכון המקסימלי (MPL) אליו חשוף ומכאן קובע את גובה הפרמיה.

דבר זה לא ניתן לקבוע ללא ביצוע סקר מקדים כפי שאנו מציעים לקיים שכן ללא קיומו למעשה עלות ההרחבה תהיה כה גבוהה עד אשר לא תירכש על ידי מבוטחים ועוד יותר לא תירכש על ידי מבוטחים אשר באמת זקוקים לה.

מכן שוב עולה עניין סקרי המצב הקיים של המבנים אותם התחלנו לקיים ואשר נותנים הן למבטח והן למבוטח תמונת מצב אמיתית לגבי מצב הנכס ומכאן לגזור את הסיכון הקיים ככל וקיים, ואת תמכורו.

נמשיך לעקוב, לנסות להוביל לשינוי ונמשיך לעדכן בהתפתחויות.

 

 

 

קרן גדיש
Author: קרן גדיש