קריטריונים לקבלת פיצוי עקב נזקי הקורונה לעצמאים – טרם אושר סופית

להלן הקריטריונים הצפויים לקבלת פיצוי עקב נזקי הקורונה לעצמאים:

הקריטריונים לקבלת פיצוי לעצמאים, כפי שפורסם ע”י לשכת רואי חשבון בישראל, ואשר הוצגו בישיבות הוועדה המיוחדת לענייני עבודה ורווחה בכנסת:

זכאות למענק לעצמאים

  • מענק בסך של 65% מההכנסה החייבת החודשית בשנת 2018 עד 6,000 ש”ח.
  • הבדיקה הינה לפי דוח המס האחרון שהוגש, קרי, לשנת 2018.
  • הזכאים יהיו עצמאים מעל גיל 23 (מי שמלאו לו 23 שנים בשנת הכספים 2019).
  • כל עצמאי יכול לתבוע בנפרד, כולל שני בני זוג בתוך התא המשפחתי.
  • מבחן הכנסות כולל הכנסות מכל המקורות, לרבות הכנסות פטורות כגון השכרה למגורים, בתנאי שההכנסות לא פחותות מ- 24,000 ש”ח ולא עולות על 240,000 ש”ח וכן הוגש דוח שנתי לשנת 2018.
  • לצורך מבחן ההכנסות, יבדקו את ההכנסה החייבת מכל המקורות, גם מיגיעה אישית וגם שלא מיגיעה אישית, כאשר, ההכנסות שלא מיגיעה אישית יתחלקו באופן שווה בין בני הזוג, כולל הכנסות פטורות.
  • ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ש”ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.
  • תנאי נוסף  – הפחתה בשיעור של לפחות 25% בין המחזור העסקי של מרץ – אפריל 2020 למול מחזור מרץ אפריל 2019. במידה ובתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ-25% אזי תידרשו להחזיר את המענק. נא תכננו מחזוריכם בהתאם!
  • למענק זכאים רק עצמאים ולא בעלי שליטה בחברות.
  • העסק חייב לפעול לפחות עד 29.2.2020, וזאת על-פי הצהרת בעל עסק באיזור האישי.

 מי שפתח את העסק עד פברואר 2019, למרות שלא הייתה לו פעילות בשנת 2018 ויש יכולת השוואה של המחזורים בין חודשים מרץ-אפריל 2020 לחודשים מרץ-אפריל 2019, יוכל לקבל את המענק אם הוא עומד בתנאים וזאת, לאחר הגשת דו”ח 2019.

יובהר, כי התנאים נתונים לשינוי, כל עוד לא עברו בחקיקה לשעת חירום.

הובטח כי המענק יועבר לחשבונות בנק עד חג הפסח.

חובה להירשם באיזור אישי (בהתאם להנחיות ששלחתי).

מדובר בכ-250,000 עצמאים שיהיו זכאים למענק, מתוך כ-400,000 עצמאים הקיימים בפועל.

כאמור, הכול כפוף עדיין לאישור ולנוסח הסופי של תקנות שעת חירום למתן הפיצוי.

הנני עומד לרשותכם בכל שאלה והבהרה בעניין הנדון וכמובן שאמשיך לעדכן עם אישור הנוסח הסופי.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש