קריאת חובה: כך חברות הביטוח מבטיחות שתידפקו

ההסדר שמציעה רשות שוק ההון בענף ביטוח הרכב, היה אמור לשמור על זכויותיו של המבוטח, אך הוא אינו משיג את מטרתו וישיג רק מטרה אחת והיא הגברת שליטת המבטחות על השמאים, על המוסכים ועל דרכי התיקון במוסך, כך שהשמאי, במקום לערוך שומת נזק אובייקטיבית ללא משוא פנים, מאבד לחלוטין את עצמאותו ומקצועיותו והכל ייעשה כדברם, שאם לא כן, שמו ימחק ממאגר השמאים וכך לגבי המוסכים.

קיראו את מאמרו של עו”ד אורי גורביץ, יו”ר ועדה מקצועית ארצית וסגן יו”ר איגוד השמאים.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש