קיזוז שכר טרחת שמאי שעלה ביוקר

בית משפט השלום בראשון חייב את חברת הביטוח שנתבעה לשלם את מלוא שכר טרחת השמאי.
 
לפי קביעת בית המשפט: “את שכר השמאי קובע השמאי במסגרת תנאי השוק החופשי והוא מגלם את ניסיונו, כשרונו, איכות השירות שניתן וכו’ ואין בגובה שכרו של האחד כדי להגביל את האחר”
 
קרן גדיש
Author: קרן גדיש