פשרה בהיקף מיליוני ₪ בייצוגית מול מבטחים

עילת התביעה, היא הפרה של הוראות חוזר 2000/12 של המפקחת על הביטוח שמחייב את המבטחות לגלות למבוטחיהן בביטוח רכב  – עוד בשלב הצעת הביטוח: מהו מחירון הרכב לחישוב תגמולי ביטוח בקרות מקרה ביטוח; מהם המשתנים המיוחדים שעשויים להשפיע על ערך הרכב בעת תשלום תגמולי ביטוח, כגון: בעלויות קודמות, עבר תאונתי, קילומטראז’, בלאי חריג ומיוחד; לפרט בהבלטה מיוחדת את משמעות המשתנים המיוחדים והשפעתם על תגמולי הביטוח תוך פירוט שתי דוגמאות שכיחות לפחות.

לקריאת הכתבה המלאה, הקש כאן.

קרן גדיש
Author: קרן גדיש