פורסמו מדדי שוק התביעות של חברות הביטוח

אגף שוק ההון במשרד האוצר פרסם לראשונה

את מדדי שוק התביעות – נתוני המבוטחים מול חברות הביטוח.

לדברי אסף מיכאלי, ראש תחום באגף שוק ההון:

“מוצר הביטוח איננו טריוויאלי, אנו משלמים ממיטב

כספנו ומקבלים איזושהי הבטחה, הנתונים האלה

ישקפו לציבור עד כמה ההבטחה הזאת ממומשת”

יש 370,000 תביעות בביטוח הרכב בשנה, מעל 1,000 תביעות ביום,

חברות הביטוח 95% מהתביעות הן תביעות מאושרות

ופרקי הזמן בד”כ קצרים, רוב התביעות נסגרות בתוך 30 יום.

לשמיעת הריאיון

admin
Author: admin