עשיתם תאונה? כך לוחצות חברות הביטוח על שמאים

חמש וחצי שנים חלפו מחקיקת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, אולם רשימות השמאים לא בוטלו ותקנות שנועדו להסדיר את פעילות השמאים לא תוקנו. שמאי הרכב רק רוצים לבצע תפקידם באובייקטיביות, ללא ניגוד עניינים וללא מורא מן המבטחת השולטת בפרנסתם.
יהודה יגן, יו”ר ענף הרכב באיגוד השמאים: “הכל נעשה ללא ידיעתו של הצרכן ובעל הרכב לא יודע מה מבצעים ברכב שלו”
קרן גדיש
Author: קרן גדיש